Ostalo

Gradnja nove lekarne se bo vsak čas pričela

Kot smo že poročali, bodo Pomurske lekarne pričele z izgradnjo nove lekarne in sicer pri zdravstvenem domu v Lendavi. Gradnja lekarne se bo sicer vsak čas pričela.

Pomurske Lekarne so dne 21.04.2015 vložile vlogo za izdajo soglasja k izgradnji nove lekarne ter za podelitev stavbne pravice. Svojo vlogo so utemeljevale s tem, da se trenutna lekarna nahaja v centru mesta Lendava in je za uporabnike na dokaj neugodnem mestu. S predlaganim sklepom je na že lanskem zasedanju občinskega sveta soglašalo skupaj 15 (petnajst) članov sveta, PROTI je glasoval 1 (en) član občinskega sveta.

V tem primeru, gre za gradnjo na ključ, kar pomeni, da bo objekt primeren za takojšnjo uporabo. Predviden začetek del je že ta mesec, zaključek pa v mesecu maju prihodnje leto. Lekarna bo velika 120 kvadratnih metrov, vrednost naložbe pa znaša 493 tisoč evrov brez DDV-ja. Nova lekarna bo, kot kaže, odprta tudi čez vikend, torej soboto in nedeljo z dežurno službo. Obstoječa lekarna v Mlinski ulici bo tam tudi ostala.

Priprave na gradnjo nove lekarne so se sicer pričele zadnji julijski dan. Pomurske lekarne bodo investicijo v celoti financirale same.