Sveže

Zbor kurilnih odborov

Včeraj pozno popoldan se je v veliki sejni dvorani občine Lendava odvil sestanek kurilnih odborov. Skupno se je sestanka udeležilo vseh 29 članov kurilnih odborov, ki so enotnega mnenja, da se način obračunavanja kurjave mora spremeniti.

Včeraj pozno popoldne se je v veliki sejni dvorani odvijal sestanek kurilnih odborov. Župan je uvodoma poudaril, da je cena ogrevanja za okrog 2-odstotka nižja, kar mu je potrdil tudi Igor Kolenko, a so prisotni poudarili, da se to na položnicah pač ne opazi. Župan Balažek je ob tem zavzel stališče, da bo potrebno opraviti analize, izračune in primerjave na odjemnih mestih ter s tem dobiti vzorec ogrevanja večstanovanjskih stavb. Pri tem je izpostavil, da je daljinsko ogrevanje dobra izbira, a da mora biti izvajalec korekten do uporabnikov. Strinjal se je, da je potrebno spremeniti sistem obračuna.

Mnenja, da so težave s sistemom obračuna, je bil tudi Igor Kolenko iz Stanovanjskega podjetja Lendava in dodal, da je težava tudi v uredbi. Upravnik ugotavlja, da so problematične tudi priključne moči, ki so v večini primerov bistveno prevelike, kar dodatno zvišuje stroške. Največ prisotnih je zmotil predvsem način obračuna fiksnega in variabilnega dela, ki je sedaj 70%/30%. Vsi so bili enotnega mnenja, da je fiksni strošek previsok.

Dotaknili so se tudi omrežnine, ki sicer prav tako spada v fiksni strošek in je previsoka. Trenutno se ta obračunava na kvadratni meter, a je energetski svetovalec poudaril, da bi jo bilo korektneje obračunavati na porabo.

Od prvega januarja prihodnjega leta obračunov več ne bo, saj se bodo vršila mesečna odčitavanja, je pripomnil Kolenko.

Veliko težav je v Tomšičevi ulici, kjer je največji delež energetsko saniranih stavb. Kljub izoliranim stenam blokov, jih večina še vedno plačuje enako kot takrat, ko izolacije ni bilo, nekateri celo več, kot takrat. Vsi člani kurilnih odborov so v en glas dejali, da v kolikor ne bo ustreznega dogovora, bo vsaka večstanovanjska stavba prešla na drugi način ogrevanja na olje ali plin, kjer so razlike v ceni lahko tudi več tisoč evrov.

Sestanek, tokrat s predstavniki podjetja Petrol Geoterm in Stanovanjskega podjetja Lendava bo znova opravljen v ponedeljek ob 17:30 uri v dvorani v Tušu.