Ostalo

Gospodarske družbe in podjetniki v Pomurju v letu 2015 uspešnejši, plače še vedno nižje

Gospodarske družbe in podjetniki v Pomurju so preteklo leto zaključili z dobičkom oz. neto podjetnikovim dohodkom, medtem ko so bile zadruge manj uspešne. V preteklih dneh je AJPES izdal poročilo tudi za Pomurje. Poglejmo …

Kazalniki gospodarnosti kažejo, da so pomurske družbe v primerjavi z letom poprej izboljšale vse kazalnike gospodarnosti, razen gospodarnosti poslovanja, ki je ostala na enakem nivoju. Prav pri slednji družbe v regiji nekoliko zaostajajo za republiko, medtem ko je celotna gospodarnost enaka kot na republiški ravni.

Tudi kazalniki donosnosti so ugodnejši kot v republiki. Pomurske družbe so v letu 2015 na 100 evrov kapitala ustvarile 61 evrov neto dodane vrednosti (v republiki 46 evrov) in na 100 evrov sredstev 24 evrov neto dodane vrednosti (v republiki 20 evrov). V letu 2015 so družbe v regiji še izboljšale kazalnik donosnosti kapitala, donosnost sredstev je ostala skoraj nespremenjena.

V Pomurju še vedno plače nižje

Trend zaostajanja pri temeljnih kazalnikih produktivnosti se je nadaljeval tudi v letu 2015. Tako v Pomurju zaostajamo pri prihodkih na zaposlenega za 22 %, pri neto dodani vrednosti na zaposlenega za 23 % in pri bruto plači na zaposlenega za 14 %.

Tako kot v preteklih letih tudi v letu 2015 najvišjo vrednost pri prihodkih na zaposlenega beležijo družbe iz posavske regije (328.284 evrov). Na drugem mestu so družbe iz osrednjeslovenske regije (228.784 evrov), sledijo družbe iz obalno-kraške regije (198.757 evrov) in jugovzhodne Slovenije (189.337). Družbe v omenjenih regijah presegajo povprečje v republiki (183.843 evrov). Pomurska regija je med dvanajstimi statističnimi regijami z 142.947 evri prihodkov na zaposlenega na 10. mestu.

Po ustvarjeni neto dodani vrednosti na zaposlenega so pomurske družbe še vedno na dnu lestvice (31.488 evrov). Tudi na vrhu lestvice ni sprememb glede na leto 2014. Na dnu lestvice so pomurske družbe ponovno po ustvarjeni bruto plači na zaposlenega (1.295 evrov). Še najbolj se pomurskemu povprečju približajo družbe z območja primorsko-notranjske regije (1.313 evrov) in podravske regije (1.334 evrov).

Pomurske družbe so obseg skupnih prihodkov v letu 2015 glede na leto poprej povečale za 3 % na skupno vrednost 2.162.725 tisoč evrov. Večino celotnih prihodkov, 98,7 % so pomenili poslovni prihodki, 0,7 % finančni prihodki in le 0,5 % drugi prihodki.