Ostalo

FURS: Polletni učinki uvedbe davčnih blagajn so pozitivni

Iz pripravljenih podatkov je razvidno, da ima uvedba davčnih blagajn pozitivne učinke, ki se kažejo tako v povečanju prijavljenega prometa, ki izhaja iz dobav blaga in storitev, kot tudi povečanju vplačil DDV in večjemu številu prijav fizičnih oseb v zavarovanje.

“Ocenjujemo, da polletni učinki uvedbe davčnih blagajn na podlagi neto vplačil DDV in povečanja prijav v zavarovanje za socialno varnost ter akontacije dohodnine od dohodkov iz zaposlitve blagajnikov znašajo 37,6 mio EUR.,” pojasnjujejo na Fursu.

Celoten promet uporabnikov davčnih blagajn, ki so zavezanci za DDV, je v obdobju februar – julij 2016 znašal 11.714,4 mio EUR in se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 691,9 mio EUR (6,3 odstotka). V obdobju od februarja do julija 2016 so zavezanci vplačali 1.602,2 mio EUR DDV, kar je 51,7 mio EUR (3,3 odstotka) več kakor v enakem obdobju leta 2015.

Zavezanci, ki uporabljajo davčne blagajne in ki so oddali obračun DDV v obravnavanih obdobjih, so izkazali 649,7 mio EUR neto vplačil DDV, kar je 36,5 mio EUR (5,9 odstotka) več kot v enakem obdobju 2015.

Pri tem je zanimivo, da so od tega v dejavnosti gostinstva mali zavezanci izkazali za 21,2 odstotka več neto DDV kakor v enakem obdobju lani. Del povečanih plačil v javnofinančnih prihodkih na postavki DDV je tako mogoče pripisati uvedbi davčnih blagajn ter izkazanim višjim dobavam blaga in storitev ter obračunanem DDV pri zavezancih, ki poslujejo gotovinsko.

Pozitivne učinke uvedbe davčnih blagajn pa je mogoče prikazati tudi na osnovi povečanja prijav v zavarovanje za socialno varnost, zaradi česar so se povečala plačila prispevkov za socialno varnost ter akontacije dohodnine od dohodkov iz zaposlitve. Del teh prijav je posledica dejstva, da FURS s pomočjo podatkov v okviru davčnih blagajn nadzira tudi delo in zaposlovanje na črno. Ocenjujemo, da se je iz tega naslova v prvih šestih mesecih steklo 10,6 mio EUR, kar je mogoče potrditi tudi s povečanimi vplačili javnofinančnih prihodkov.

Kljub vsemu navajamo podatke o osebah, ki so se na novo vključile v sistem socialnega zavarovanja od januarja do julija 2016. V prvih sedmih mesecih 2016 je bilo pri zavezancih, ki uporabljajo davčne blagajne, v zavarovanje na novo prijavljenih 33.421 oseb pri 12.548 delodajalcih. Od tega je 16.806 novo prijavljenih oseb, ki izdajajo račune (blagajniki).

Ocenjujemo, da polletni učinki uvedbe davčnih blagajn na podlagi neto vplačil DDV in povečanja prijav v zavarovanje za socialno varnost ter akontacije dohodnine od dohodkov iz zaposlitve blagajnikov znašajo 37,6 mio EUR.

S pomočjo oddanih obračunov DDV je mogoče spremljati zgolj postavke iz obračunov za zavezance v sistemu DDV, ne pa tudi vseh ostalih izven sistema DDV, ki prav tako uporabljajo davčne blagajne.

Na dan 16. 8. 2016 je 56.949 davčnih zavezancev že prevzelo 77.665 digitalnih potrdil za uporabo sistema davčnega potrjevanja računov. Račune je prek davčnih blagajn davčno potrdilo 49.802 zavezancev, pri čemer podatki kažejo, da se zavezanci še vedno vključujejo v sistem. Do 16. 8. 2016 so zavezanci skupaj davčno potrdili že več kot 616 milijonov računov.

Vlada je ob pripravi zakona ocenjevala, da bo uvedba davčnih blagajn na letni ravni prinesla 75,0 mio EUR dodatnih prihodkov. Ocenjujemo, da polletni učinki uvedbe davčnih blagajn na podlagi neto vplačil DDV in povečanja prijav v zavarovanje za socialno varnost ter akontacije dohodnine od dohodkov iz zaposlitve blagajnikov znašajo 37,6 mio EUR.