Ostalo

Preverite: To so hitro rastoča podjetja v občini Lendava med letoma 2017 in 2021

AJPES (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve) je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, tudi letos (pred dnevi) pripravil seznam hitro rastočih podjetij za obdobje 2017-2021.
AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, tudi letos pripravil seznam hitro rastočih podjetij za obdobje 2017-2021. Odstopanja v podatkih v primerjavi s preteklimi obdobji so v letu 2021 posledica uskladitve izločitvenega kriterija čistih prihodkov od prodaje in izločitvenega kriterija dodane vrednosti na zaposlenega z letno rastjo ter dodatnim kriterijem izločitve tistih podjetij, ki imajo negativen (podjetnikov) kapital.

Hitro rastoča podjetja v Sloveniji (takih je lani bilo 6.462) predstavljajo 3,5 % vseh podjetij, zaposlujejo 12,9 % vseh delavcev v državi (71.487) in so dosegla 21,8 mrd evrov čistih prihodkov od prodaje. AJPES je pri pripravi seznama hitro rastočih podjetij v obdobju 2017-2021 upošteval različne kriterije, med drugim se na seznam niso mogla uvrstiti podjetja, ki so imela v letu 2021 manj kot dva zaposlena (pri samostojnih podjetnikih se upošteva nosilec dejavnosti + 1 zaposlen) in pod 100.000 evrov čistih prihodkov od prodaje.

Upad hitro rastočih podjetij

Na območju občine Lendava je takšnih podjetij 13 (v obdobju 2016-2020 jih je bilo 27), že sicer v Pomurju pa 134 (v obdobju 2016-2020 247), kar je 3,2% (v obdobju 2016-2020 3,6%). 

Podjetja z območja Občine Lendava:

 • NOGRAD, GRADBENO IN TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.
 • CADIS – RAČUNALNIŠKO PROJEKTIRANJE D.O.O.
 • VARIS LENDAVA D.O.O.
 • MOBITEX, PROIZVODNJA IN STORITVE D.O.O.
 • SALVUS, MEDICINSKE STORITVE D.O.O.
 • NAFTING, PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE D.O.O.
 • MARTMETAL, PROIZVODNJA IN STORITVE, D.O.O.
 • MEGALES, TRGOVINA IN STORITVE, ROBERT SABO S.P.
 • PURLEN, PROIZVODNJA IZOLACIJSKIH MATERIALOV D.O.O.
 • VIRS, VARILNI IN REZALNI SISTEMI, D.O.O.
 • BARTING, PROIZVODNJA, STORITVE, INŽENIRING IN TRGOVINA D.O.O.
 • PODLIPJE, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.
 • VARGAL PRODAJA IN SERVIS VARILNE OPREME D.O.O.