Ostalo

FOTO: Združenje borcev za vrednote NOB Lendava opravili redno letno skupščino

Včerajšnji popoldan je Združenje borcev za vrednote NOB Lendava opravilo redno letno skupščino v gostilni Ribiški dom Lendava. Ta se je odvila pod zunanjim nadstreškom in je bila sklicana z drugim sklicem, saj je prvi sklic zaradi minule epidemije koronavirusa bil odpovedan. Pregledali so delovanje društva v minulem letu in naredili načrte za naprej. Društvo ima sicer 159 članov.
Na osnovi sklepa seje izvršnega odbora, ki je bila 4.3.2020, je predsednik društva Jože Vidič z drugim sklicem člane omenjenega društva uspešno pozval na redno letno skupščino društva, ki se je včerajšnji popoldan odvila pod nadstreškom gostilne Ribiški dom Lendava. Delovno predsedstvo so sestavljali predsednica Dragica Lansak ter člana Katarina Bukovec in Feri Koša.

V poročilu predsednika za minulo leto je bilo moč slišati, da so člani minulo leto opravili veliko srečanj tako na domačih kakor tudi na tujih tleh, udeleževali so se komemoracij ter pohodov, pa tudi prireditev drugih društev, predvsem veteranskih. Letno se udeležijo tudi spominskih slovesnosti, svečanosti in proslav, poklonijo se umrlim internirancem ter obeležijo Dan zmage. Velikokrat vodstvo društva s člani obišče bolne ali onemogle člane, opravi se tudi nekaj vzdrževalnih del na Voglarjevi (partizanski) koči in okolici. Že sicer pa društvo sodeluje z Občinami z območja na katerih deluje, z osnovnimi šolami ter z veteranskim in častniškim združenjem. V letu 2019 so v svojo sredino sprejeli tudi pet novih članov. Letošnji plan dela bo, kot so ugotovili, nekoliko okrnjen, a ga bodo skušali izvesti v največji možni meri, bo pa zelo podoben programu prejšnjega leta.

Društvo je iz leta 2018 v leto 2019 preneslo 1.360 evrov ter leto 2019 zaključilo s 7.089 evri prihodkov. Pri tem velja dodati, da se društvo financira zgolj z dotacijami in prispevki, hkrati pa člani opozarjajo, da se dotacije Občin, na območju katerih to lendavsko društvo deluje, zmanjšujejo, kar predstavlja določeno težavo. Več sredstev bi potrebovali tudi za delo z mladimi. Društvo je imelo 4.892 evrov odhodkov, kar pomeni, da je presežek prihodkov nad odhodki 2.196 evrov. To je hkrati stanje bančnega računa društva na dan 31.12.2029 ki se je preneslo v leto 2020. Opažajo, da je nekaj odstopanj v planiranju in realizaciji, kar se financ tiče in da bo to potrebno odpraviti. Nadzorni odbor društva je ugotovil, da je poslovanje društva potekalo ustrezno in po predpisih. Finančni plan za letošnje leto predvideva 7.800 evrov prihodkov in ravno toliko odhodkov.

Vsa poročila so bila sprejeta soglasno.

Sledila je manjša sprememba statuta društva, ustanovili pa so tudi Taboriščni odbor za taborišče Šarvar. Tja je bilo namreč interniranih 598 ljudi iz našega območja, odbor pa bodo sestavljali Darko Antolin, Boris Budin, Bogdan Sinič, Živko Stanič in Jože Vidič. Skupščine se je udeležila tudi podžupanja Občine Lendava, Rozina Nemec.