Ostalo

FOTO: V okviru programa socialne aktivacije romskih žensk delavnico izdelave adventnih namiznih dekoracij

V okviru programa socialne aktivacije romskih žensk, ki ga izvaja Ljudska univerza Lendava s partnerjem RIS Rakičan, so izvedli dvodnevno delavnico izdelave adventnih namiznih dekoracij.
Program socialne aktivacije je namenjen Rominjam, saj ob okrepljeni podpori in povezovanju z različnimi deležniki iz lokalnega okolja pa tudi ob ustrezni povezavi z že obstoječimi socialnovarstvenimi programi, programi aktivne politike zaposlovanja ter različnimi izobraževalnimi programi in programi usposabljanj, zmanjšuje socialno izključenost in marginalizacijo. Temeljni cilj programa je, da se Rominjam v lokalnem okolju omogoča sodelovanje v družbi, njihovo opolnomočenje, osebni razvoj in razvoj spretnosti, ki jih potrebujejo za vsakodnevno vključevanje v širšo družbeno skupnost.

Namen programa je krepitev socialnih veščin, znanja in funkcionalnih kompetenc, ki so potrebne za enakovredno participacijo v družbi, hkrati s tem pa tudi za aktivacijo v sami romski skupnosti. S pridobivanjem različnih spretnosti, kakor je bilo tudi izdelovanje namiznih adventnih dekoracij, želimo Rominje motivirati za samostojne aktivnosti in jim ob podpori dokazovati, da so tudi one lahko kos različnim izzivom.