Ostalo

FOTO: Odprtje stalne razstave Lendava z okolico in narodnostno območje

Na lendavskem gradu so včeraj zvečer ob Mednarodnem muzejskem dnevu odprli stalno razstavo z naslovom Lendava z okolico in narodnostno območje. Razstavo je predstavil avtor, višji kustos dr. Lendvai Kepe Zoltan.
Razstavo z naslovom Lendava z okolico in narodnostno območje, ki je postavljena na sam začetek hodnika na nadstropju severnega trakta lendavskega gradu. Ta razstava je uvod in povzetek stalnih muzejskih razstav na lendavskem gradu. Obiskovalcem muzeja, še posebej tistim iz drugih krajev nudi celovit in jedrnat pregled zgodovine tukajšnjega prebivalstva s posebnim poudarkom na avtohtono madžarsko skupnost.

“Menili smo, da je za razumevanje današnje Lendave in madžarske manjšine v Sloveniji najboljši način, da besede in dejstva ilustriramo z zgodovinskimi zemljevidi. Želimo si, da naši gostje dobijo jasen vpogled v našo kulturno dediščino in ga z lahkoto umestijo v vseevropski prostor in čas. Zemljevidi so postavljeni po časovnem redu, razen prvega, ki obiskovalce informira, kje se nahaja, kaj ga geografsko obkroža in kaj pomeni slovenski pojem ‘Narodnostno mešano območje’, ki je edinstven pravni pojem na svetu,” je dejal avtor, višji kustos dr. Lendvai Kepe Zoltan.

Na zemljevidih se nahajajo vsa naselja na narodnostno mešanem območju, v besedilu pa se razen statističnih podatkov nahajajo tudi opisi najpomembnejših posebnih pravic pripadnikov madžarske narodne skupnosti v Sloveniji. Obiskovalci muzeja se lahko na posebni tabli informirajo glede zgodovine šolstva na našem območju ter o zgodovini narodnostnih pravic madžarske skupnosti v Sloveniji po letu 1920. Enako pomembni so tudi tiskani in elektronski mediji Občine Lendave in pomurskih Madžarov. Zgodovina lendavskih tiskovin je stara 450 let in se začenja z objavo prvih treh knjig na ozemlju današnje Slovenije davnega leta 1573. Posebno mesto v dediščini našega kraja si zaslužijo etnološke vrednote in način življenja naših prednikov.

“Z odprtjem novega sklopa stalne razstave o kulturni dediščini občine Lendava in narodnostno mešanega območja zaključujemo adaptacijo nadstropja severnega trakta lendavskega gradu, kar nam zagotovo ne bi uspelo brez podpore ustanoviteljice Občine Lendave in spodbud župana Janeza Magyarja, Ministrstva za kulturo republike Slovenije, Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Lendava, sklada Bethlen Gábor Alapkezelő za zamejske Madžare in nenazadnje brez nesebičnega dela sodelavcev Galerije-Muzeja Lendava. Za konec naj omenim, da občina Lendava finančna sredstva ni namenila zgolj za notranjo adaptacijo objekta. Pravkar se končuje obnovitev tudi zunanjosti lendavskega gradu in grajskega obzidja. Z upanjem, da se bomo kmalu, oziroma 17. junija ob Muzejski noči srečali na slavnostni prireditvi na spodnjem dvorišču grajskega kompleksa se Vam za obisk in pozornost najlepše zahvaljujem,” je zaključil avtor, višji kustos dr. Lendvai Kepe Zoltan.

FOTO: Tomaž Galič