Ostalo

Urška Klakočar Zupančič in Laszlo Köver sta se mudila v Porabju in Prekmurju

Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič in predsednik Državnega zbora Madžarske László Kövér sta včerajšnji četrtek skupaj obiskala območji, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti v Porabju in Prekmurju.
V delegaciji predsednice Državnega zbora sta bila predsednik Komisije za narodni skupnosti in poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horváth (PS IMNS) ter podpredsednica Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu Katarina Štravs (PS Svoboda). V delegaciji predsednika Državnega zbora Madžarske so bili predsednik Odbora Državnega zbora Madžarske za nacionalno povezanost Károly Pánczél, predsednik Komisije Državnega zbora Madžarske za narodne skupnosti na Madžarskem Imre Ritter, podpredsednik Odbora Državnega zbora Madžarske za nacionalno povezanost László Szászfalvi, zagovornica Slovencev na Madžarskem in podpredsednica Komisije Državnega zbora Madžarske za narodne skupnosti na Madžarskem Erika Kissné Köles.

V Lendavi podpisali osveženi sporazum o sodelovanju iz leta 2012

Predsednika Državnih zborov sta se srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Porabju in predstavniki madžarske narodne skupnosti v Prekmurju. V sklopu obiska sta se v Monoštru udeležila spominske slovesnosti ob 30. obletnici podpisa Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, v Lendavi pa sta prisostvovala podpisu osveženega sporazuma o sodelovanju iz leta 2012 med krovnimi organizacijami madžarske narodne skupnosti v Prekmurju in slovenske narodne skupnosti v Porabju.

Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič se je v govoru, ki ga je imela v Monoštru, na spominski slovesnosti ob 30. obletnici podpisa Sporazuma, zahvalila predstavnikom obeh narodnih skupnosti za njihovo predanost ohranjanju kulture in jezika. Poudarila je pomen ohranjanja dobre prakse na področju varstva manjšinskih pravic ter skrbi za narodnostni manjšini. Bilateralni sporazum, ki je bil podpisan leta 1992 v Ljubljani je po njenih besedah ključen za urejanje in povezovanje narodnih skupnosti. Izrazila je prepričanje, da si bosta Slovenija in Madžarska še naprej prizadevali za napredek in razvoj obeh narodnih skupnosti ter vzorno izvajali sporazum.

Izrekla je hvaležnost predstavnikom narodnih skupnosti za njihovo neprecenljivo delo pri ohranjanju kulture, jezika, krepitev narodne zavesti in spodbujanje gospodarskega razvoja. Porabskim rojakom je izrazila hvaležnost, da z opozarjanjem na pomen vidne dvojezičnosti krepijo zavest o pravicah vseh in spoštovanju različnosti tudi pri ostalih prebivalcih Madžarske in Slovenije, da opozarjajo na razkorak v razvitosti porabske od preostalih madžarskih regij in s tem spodbujajo ukrepe za gospodarski razvoj regije. Prav tako se je zahvalila madžarski narodni skupnosti v Prekmurju, ki si prav tako prizadeva za ohranjanje svojega maternega jezika z organiziranjem različnih kulturnih prireditev, za bogatitev rokodelske kulture ter prispevek k turistični ponudbi Prekmurja.

Izrazila je hvaležnost za prijateljstvo med obema narodnima skupnostma, ki se po njenih besedah zavedata, da je njun napredek možen le ob sožitju in sodelovanju med seboj ter z obema večinskima narodoma. Zaključila je s poudarkom, da je sporazum, ki ga obeležujemo, dokument, katerega vsebina bo vedno aktualna. Izrazila je prepričanje, da je zagotavljanje pravnega varstva ter ohranjanje in razvijanje narodne identitete obeh narodnih skupnosti med glavnimi prioritetami obeh držav, tako zdaj kot v prihodnosti.

Na koncu se je zahvalila obema narodnima skupnostma za njihovo vztrajnost in predanost pri utrjevanju narodne zavesti ter poudarila, da so predstavniki narodnih skupnosti simbol sodelovanja in spoštovanja med sosednjima državama. Predsednika Državnih zborov sta v sklopu obiska med drugim obiskala tudi Dvojezično osnovno šolo Števanovci in Dvojezično osnovno šolo Prosenjakovci.