FOTO: Monošter: Podpisan sporazum o sodelovanju

V Monoštru se je minuli teden odvila 1. mednarodna mladinska okrogla miza, ki jo je organiziral Mladinski svet iz Monoštra. Na omenjeni okrogli mizi je bil podpisan tudi sporazum o sodelovanju in vzpostavitvi partnerstva.
V Monoštru se je minuli teden odvila 1. mednarodna mladinska konferenca, natančneje okrogla miza, na kateri so Mladinski svet Monošter, Pomursko madžarsko mladinsko društvo ter Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje Muraba podpisali sporazum o sodelovanju, ki prispeva h vzpostavitvi dolgoročnega partnerstva ter ustanovitve organizacije za zastopanje interesov mladih, ki živijo v Porabju in Prekmurju, v okolici Monoštra in Lendave.

Položaj mladih v Sloveniji je na omenjeni konferenci predstavil predsednik Mladinskega sveta Slovenije, Miha Zupančič. Srečanje je sicer bilo načrtovano za lansko leto, ko je Mladinski svet Monoštra praznoval peto obletnico obstoja, sledila pa je razprava o aktualnih dogodkih v Monoštru, med drugim je beseda tekla tudi o podpori mladim družinam, o oprostitvi davka na dodano vrednost mladim do 25. leta in o ustanovitvi visokošolskega študija v Monoštru.

Namen konference v Monoštru je bil podati pregled izzivov, priložnosti in dosedanjih dosežkov, ki zadevajo mlade na državni in lokalni ravni, ter prispevati k sodelovanju in dialogu na področju mladine.