Ostalo

FOTO: Vzdrževalna dela v prostorih Ljudske univerze Lendava

Na Ljudski univerzi Lendava so se odločili, da poletne mesece izkoristijo za temeljna vzdrževalna dela prostorov. Poleg slednjega so se odločili tudi za manjšo spremembo dinamike prostorov in ureditev arhiva, ki ga bodo digitalizirali. Ob vzdrževalnih delih pa izvajajo že drugi cikel programa socialna aktivacija sklop 3, pripravljajo projekte, v mesecu avgustu pa bodo ob pomoči študentov in dijakov, ki bodo pri njih opravljali poletno delo v okviru razpisa Občine Lendava, izvedli tudi poletni tabor, digitalne delavnice za starše in otroke ter pripravili 2 projekta v okviru programa Evropa za državljane.