Ostalo

FOTO: Dom starejših Lendava: Gradnja prizidka za fizioterapijo se bliža zaključni fazi

Približno 220 tisoč evrov je lendavski Dom starejših občanov namenil za gradnjo novih, nujno potrebnih prostorov za fizioterapijo in opremo. Sama gradnja bo znašala 190 tisoč evrov, preostalih 30 tisoč evrov pa bo namenjenih za novo opremo. Gradnja prizidka se počasi pregiba v zaključno fazo.
Predvidoma konec oktobra oz. v začetku novembra bodo v prizidku ob lendavskem Domu starejših občanov, katerega gradnja se preveša v zaključno fazo, odprli nov in sodoben oddelek za fizioterapijo. S tem bodo lahko stanovalcem nudili kakovostnejšo oskrbo, saj potreba po fizioterapevtskih storitvah v lendavskem Domu starejših občanov narašča. Dozdajšnji prostori so bili za to pomembno dejavnost neprimerni, del opreme pa je bil shranjen celo na hodnikih.

Prizidek Dom starejših občanov financira iz neporabljenih amortizacijskih sredstev, s tem pa pri Domu starejših občanov Lendava izvajajo svoj večletni načrt. Dozdajšnji prostori so bili namreč pretesni, merili so zgolj trideset kvadratnih metrov, sedaj pa bodo za nekaj več kot trikrat večji. Nov objekt bo tako lahko sprejel hkrati do 15 ljudi, v Domu starejših pa sta trenutno zaposlena dva fizioterapevta. Novi prostori so seveda pomembni tudi zanju, saj se bodo s tem izboljšali delovni pogoji.

Izvajalec gradbenih del je lendavsko podjetje Legartis s podizvajalci.