Ostalo

FOTO: Dr. Lajos Bence v madžarski prestolnici prejel meč (repliko meča) Bálinta Balassija

V cerkvi svete Katarine Aleksandrijske v Lendavi so 7. februarja blagoslovili meč (repliko meča) Bálinta Balassija, ki je evropska nagrada za literaturo, ki je bila predstavljena v Budimpešti prvič leta 1997. Spominski meč vsako leto roma izjemnemu madžarskemu pesniku, od leta 2002 lahko tudi tujemu pesniku za odličnost pri prevajanju madžarske književnosti, vključno z deli Balassija. Letošnja prejemnika replike meča sta bila dr. Lajos Bence in romunska prevajalka Elena Lavinia Dumitru.
Dr. Bence, rojen leta 1956 v Genterovcih, je leta 1981 diplomiral iz madžarskega jezika in primerjalne književnosti v Budimpešti na fakulteti Eötvös Loránd ter prav tam 1994 tudi doktoriral. Od leta 1981 do 1991 je na strokovni srednji šoli v Lendavi poučeval madžarski jezik s književnostjo. Od leta 1991 do 1997 pa je bil predavatelj in docent na katedri za madžarski jezik in književnost na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Leta 1997 je prevzel mesto glavnega in odgovornega urednika tednika Népújság v Lendavi in ravnatelja Zavoda za informativno dejavnost madžarske narodnosti Lendava.

Bence piše pesmi (Szíves szívtelen, 1981), Ráolvasások, 2000) in se posveča vprašanjem madžarske narodnostne identitete, obstoja manjšine in vlogi pisane besede pri tem ter preučuje madžarski jezik in književnost v Pomurju (Prekmurska madžarska književnost – Muravidéki magyar irodalom. 1945-1987, 1987 oziroma na Slovenskem (Irott szóval a megmaradásért, 1994).

O nagradi

Nagrada je replika meča, madžarskega pesnika Bálinta Balassija iz 16. stoletja. Gre za repliko meča, ki jih je madžarska konjenica 16. stoletja nosila med obleganjem trdnjav. Ta nagrada se vsako leto podeli na Valentinovo, torej14. februarja, v mestu Buda. Slavnostno prizorišče je tradicionalno Hotel Gellért. Ob prejemu nagrade, nagrajenec avtomatično hkrati postane tudi član Balassijevega odbora. Poleg meča, katerega repliko izdela orožnik József Fazekas, zmagovalci prejmejo diplomo, omejeno izdajo porcelanskega kipa iz znamenite Herendove proizvodnje in steklenico vina.


FOTO: ZKMN – MNMI