Sveže

FOTO: Dela v stari šoli v Čentibi so v polnem teku

Občina Lendava je na portalu javnih naročil konec meseca junija objavila javno naročilo male vrednosti in sicer Obnova vrtcev v Gaberju in Čentibi. Predmet javnega naročila je bila izgradnja prizidka k vrtcu v Gaberju ter obnova in prizidava stare šole v Čentibi za potrebe vrtca. Pogodbi za oba gradbena posega sta bili podpisani zadnje dni avgusta v sejni dvorani Občine Lendava. Dela v Čentibi se sicer že odvijajo.
V Čentibi bo dela izvajalo podjetje Inobačka d.o.o. iz Novega Sada (Srbija)

Obnova in prizidavo stare šole v Čentibi je en izmed večjih projektov. Gre za objekt, ki je trenutno v precej klavrnem stanju in, ki je več kot nujno potreben popolne prenove. Nahaja se sredi naselja Čentiba in je za to naselje precejšnjega pomena.

Investicija, katere del bo pokrila tudi Madžarska, znaša dobrih 648 tisoč evrov. V sklopu investicije je načrtovano, da se obstoječi objekt stare šole v Čentibi tlorisne velikosti 23,7 m x 21,5 m, grajen v obliki črke L, preuredi za potrebe dodatnih enot Vrtca Lendava. Preureditev je predvidena v okviru obstoječih gabaritov pritličja, k obstoječemu objektu pa se na vzhodni in južni strani prizidata pokriti terasi z nadstreškoma ter pri vhodu na severni strani vetrolov dimenzij. Skupna površina obdelave znaša 336,3 m2.