Ostalo

Finančno nadomestilo za odpravo škode zaradi zlate trsne rumenice na okuženih območjih

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vinogradnike na okuženih območjih zlate trsne rumenice obvešča, da bodo upravičeni do finančnega nadomestila za odstranjene trse v vinogradih, ki imajo do 20 odstotkov trsov s simptomi zlate trsne rumenice. Vloge bodo lahko od 10. do 31. oktobra vložili na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Zlata trsna rumenica je nevarna in neozdravljiva bolezen trte, ki se v vinogradih zelo hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka. Glede na stopnjo razširjenosti in okuženosti vinogradov so v Sloveniji določena razmejena območja zlate trsne rumenice, ki obsegajo okužena območja, varovalne pasove in žarišča okužb za območje zahodne, jugovzhodne in severovzhodne Slovenije.

Ključna ukrepa za uspešno zatiranje zlate trsne rumenica sta hitro odstranjevanje okuženih in simptomatičnih trsov ter pravočasno zatiranje prenašalca bolezni ameriškega škržatka z ustreznimi insekticidi. Zato je Vlada Republike Slovenije z Uredbo o ukrepih za zatiranje in preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice določila obvezno odstranjevanje simptomatičnih trsov tudi na okuženih območjih. Do sedaj je ta obveznost veljala samo v varovalnih pasovih.

Sprejela je tudi nov ukrep pomoči vinogradnikom na okuženih območjih v obliki finančnega nadomestila za odstranjene in uničene simptomatične trse v vinogradih, ki imajo do 20 odstotkov simptomatičnih trsov. Če je v vinogradu 20 odstotkov ali več trsov s simptomi zlate trsne rumenice, se bo vinogradnik lahko prijavil na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za prestrukturiranje ali obnovo vinogradov.

Do finančnega nadomestila je upravičen vinogradnik, ki je vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev (RKG) v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila v skladu z Uredbo o ukrepih za zatiranje in preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice ter vloži vlogo v skladu s to uredbo. Vloge za izplačila bodo vinogradniki na Agencijo za Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja lahko vložili od 10. do 31. oktobra 2023.

Več informacij o pogojih za pridobitev finančnega nadomestila in vložitvi vloge je v Navodilu za uveljavljanje finančnega nadomestila za odpravo škode zaradi zlate trsne rumenice na okuženih območjih.