Ostalo

Evropska sredstva za kolesarsko povezavo v Murski Soboti

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za še eno kolesarsko povezavo v Pomurju. Za projekt so MO Murska Sobota prejela nekaj manj kot polovico finančnih sredstev celotnega projekta.
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »CTN Urejanje kolesarskih povezav MOMS – 2. faza – KS«. Za 1,3 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Murska Sobota, bo Kohezijski sklad prispeval 601 tisoč evrov.

V okviru projekta bo Mestna občina Murska Sobota v prvem sklopu rekonstruirala obstoječe kolesarske povezave, pešpoti in cestišče na Kroški ulici, v drugem sklopu pa bo uredila nove kolesarske povezave na Ulici arhitekta Novaka. Nova kolesarska povezava, ki bo dolga 2,3 kilometra, bo tako povezala Kroško ulico preko Cankarjeve ulice, Slomškove ulice, Zvezne ulice in Slovenske ulice z Ulico arhitekta Novaka. Naložba obsega tudi ureditev 1180 metrov pločnikov in kolesarskih poti – od tega 960 metrov na Kroški ulici in 220 metrov na Ulici arhitekta Novaka.

Naložba spodbuja trajnostno mobilnost in povečuje telesno aktivnost prebivalcev, poleg tega pa se bodo v občini zmanjšale emisije in drugi negativni učinki, ki jih povzroča motoriziran promet.