Ostalo

Erasmus+ akreditacija tudi Ljudski univerzi Lendava

Akreditacija Erasmus je orodje, namenjeno organizacijam, dejavnim na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, splošnega šolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, ki želijo vzpostaviti čezmejne izmenjave in sodelovanje. Med prejemniki akreditacije je tudi Ljudska univerza Lendava.
Ljudska univerza Lendava je za obdobje med 2023 in 2027 pridobila dodeljeno akreditacijo Erasmus v okviru programa Unije Erasmus+, razpis Erasmus+ 2022, Ključni ukrep 1: akreditacija Erasmus za področje splošnega izobraževanja odraslih (KA120-ADU). Akreditacija Erasmus je orodje, namenjeno organizacijam, dejavnim na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, splošnega šolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, ki želijo vzpostaviti čezmejne izmenjave in sodelovanje.

Podelitev akreditacije Erasmus potrjuje, da je prijavitelj pripravil načrt za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti kot del širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije. Ta načrt se imenuje načrt Erasmus in je ključni del prijave za akreditacijo Erasmus. Prijavitelji lahko oddajo prijavo za individualno akreditacijo Erasmus za svojo organizacijo ali za akreditacijo Erasmus za koordinatorje konzorcijev za mobilnost, kot je pojasnjeno v nadaljevanju. Za prijavo niso potrebne predhodne izkušnje s programom.

Akreditacijo za obdobje 2023 do 2027 je poleg Ljudske univerze Lendava prejela še Osnovna šola in vrtec Apače s področja splošnega šolskega izobraževanja, na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja pa Gimnazija Franca Milošiča Ljutomer.

Ljudska univerza Lendava ena izmed uspešnejših pri izvajanju projektov, trenutno sodelujejo pri štirinajstih

“Načrte za naprej torej imamo. Gre za akreditacijo, ki je namenjena mobilnosti osebja in udeležencev v izobraževanju odraslih. Gre za vizijo razvoja Ljudske univerze Lendava, na kar je tudi pridobitev akreditacije navezana. Danes imamo koordinacijski sestanek z Nacionalno agencijo. Prednost smo dali usposabljanju osebja z delom z ranljivimi skupinami, digitalizaciji ter prehod na zeleno. Pri zadnjih dveh je vključena tako organizacija, kakor tudi udeleženci.

Pri Ljudski univerzi trenutno izvajamo 14 projektov, od katerih je en nacionalni ter preostalih 13 mednarodnih. 13 jih je financiranih iz programa Erasmus+ ter en iz programa Evropa za državljane. Gre za razvojne programe, pri katerih se izdelujejo novi produkti na področju izobraževanja odraslih ter vključevanju različnih ranljivih skupin, ki niso vezani zgolj na Rome. Zadnje čase se zelo veliko ukvarjamo z vključevanjem otrok iz socialno-ekonomsko manj ugodnih družin v širšo družbeno skupnost, za kar pa imamo center za družine Perec,” je za naš spletni medij dejala Rahela Hojnik Kelenc, direktorica Ljudske univerze Lendava.

V centru za družine Perec včeraj pričeli z izvajanjem zimskega tabora

“V centru za družine Perec smo včeraj pričeli z izvajanjem zimskega tabora, ki se odvija vse do petka. Tabor je vezan na razvijanje bralne kulture pri otrocih,” nam je na kratko še dejala Rahela Hojnik Kelenc. Tabor traja med 8.00 in 14.00 uro, in je za vse udeležence brezplačen. Program sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Občina Lendava. Tabor se je začel uspešno, saj so zasedena prav vsa prosta mesta.

Rahela Hojnik Kelenc