Sveže

Tudi steklo se bo pobiralo na izvoru kot ostali odpadki, Eko-Park opozarja na še vedno neustrezno ločevanje odpadkov

Občinski svet Občine Lendava je na svoji minuli seji sprejel predlog Programa izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava za leto 2023. V slednji je med drugim tudi noviteta in sicer, da se bo zbiranje stekla vršilo na izvoru, torej pri uporabnikih, preostali ekološki otoki v občini pa da bodo dokončno umaknjeni.
Zbiranje stekla na izvoru

Občinski svet je tako soglašal s predlogom izvajalca javne službe, da se zbiranje odpadkov s tehnologijo od vrat do vrat po vrstah odpadkov razširi tudi na zbiranje odpadnega stekla in steklene embalaže od vrat do vrat, in sicer z minimalno dinamiko 3-krat letno. Steklo ter steklena embalaža se bo prevzemala v 60 litrskih zabojnikih, ki jih bomo povzročitelji prejeli od izvajalca, torej od podjetja Eko-Park. Izvajalec ocenjuje, da bi uvedba predlaganega zbiranja odpadne steklene embalaže s tehnologijo od vrat do vrat povzročila malenkostni dvig predračunske cene javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov pri povzročiteljih oz. uporabnikih in sicer za od 0,267 EUR/mesec do 0,405 EUR/mesec. Ob tem se bodo najverjetneje odstranili še vsi preostali ekološki otoki po občini.

Slabo sortiranje

Sortirne analize, ki jih je pri pooblaščeni inštituciji naročil Eko-Park kažejo, da se ločevanje odpadkov izvaja zelo slabo. Rezultati analiz kažejo, da je med mešanimi komunalnimi odpadki odloženih več kot 60 % odpadkov, ki tja ne sodijo. Za večji red na tem področju bo potrebno ponovno izvesti preverjanje ločevanja odpadkov pri uporabnikih s strani nadzornega organa in izvajalca gospodarske javne službe ter uporabnike z opozorili oz. v skrajnem primeru s predpisanimi globami prisiliti k spoštovanju predpisov.

Presežne odpadke, ki niso v posodah ali vrečah, označenih z znakom izvajalca javne službe, izvajalec javne službe ni dolžan odpeljati. Ta problem je v preteklih letih postal izrazit predvsem pri zbiranju in odvozu mešane embalaže, saj se na posameznih odjemnih mestih pojavlja večja količina embalaže v nenamenskih vrečah (problematika je izrazita tudi pri uporabnikih iz romskega naselja v Dolgi vasi). V letu 2023 izvajalec JS ne bo odvažal odpadkov, ki niso pripravljeni za odvoz v predpisanih posodah oz. namenskih večah.

Količina odpadkov

Skupna količina odpadkov za letošnje leto temelji na količini odloženih odpadkov do 30.9.2022. Predvideva se, da bo letošnja količina odloženih odpadkov enaka lanski, to je okrog 2.900 ton. Eko-Park v letošnjem letu tako načrtuje iz naslova zbiranja in obdelave odpadkov 499.000 evrov prihodkov in 497.500 evrov odhodkov. Odhodki bodo tako višji kot prejšnja leta, predvsem zaradi višjih cen goriva, višje amortizacije in povečanja količine zbranih nevarnih odpadkov.

Včeraj je podjetje Eko-Park prejelo novo vozilo za zbiranje in odvoz odpadkov. Gre za 5 kubični smetarski tovornjak širine 1,7 metrov, ki je namenjen pobiranju embalaže. Tovornjak je namenjen za potrebe prebivalcev gričevnatega dela Občine Lendava. Dobavitelj je podjetje Tehnix, investicija pa je vredna 69.700 eur.