Ostalo

Epidemija Covid-19, ki je bistveno posegla v humanitarno delovanje, aktivnosti Lions klubov v Pomurju ni ustavila

Lions klubi v Pomurju delujejo prostovoljno, humanitarno in nesebično pomagajo. Pomoč je še kako potrebno. Posameznikov in družin, ki jo potrebujejo, je vedno več.
Lions Clubs international (LCI) je največja mednarodna prostovoljna humanitarna organizacija na svetu, deluje v več kot 200 državah in območjih sveta, ima skoraj 1,4 milijona članov, ki so združeni v 48.000 Lions klubih.

Kot del svetovne Lions organizacije, ki v svetu deluje več kot 100 let, v Sloveniji deluje Zveza Lions klubov Slovenije že več kot 30 let. V Pomurju je lionizem prisoten vse od začetka delovanja. Tudi Covid epidemija, ki je bistveno posegla v humanitarno delovanje, aktivnosti ni zaustavila. Povezani vsi štirje Lions klubi v Pomurju, LK Murska Sobota, LK Ljutomer, LK Lendava-Lendva in LK Gornja Radgona, ter dva podmladka Leo klub Ljutomer in Leo klub Lendava-Lendva, izpolnjujejo svoje poslanstvo. Pomagati tam, kjer je pomoč potrebna. Prepoznati posameznike, ki se znajdejo v stiski, ter dati podporo projektom namenjenim za ranljive skupine.

Predsednica 3. cone 2. regije, Marja Dolamič: “Vsak Lions ali Leo klub ima svoj letni program po katerem deluje. Veliko aktivnosti pa izpeljemo povezani v cono Pomurje, ki šteje 124 Lions članov in 22 Leo članov. Letošnje geslo, ki povezuje vseh 55 klubov v Zvezi Lions klubov Slovenije je «Pomagamo iz srca«. Prav člani in članice kluba, so njegova največja moč in vrednost, saj vsak po svojih močeh in znanjih prispeva k delovanju kluba. Ponosna sem, da je naša Pomurska cona prepoznavna po svojem povezanem delovanju.”

Predsednik LK Murska Sobota, dr. Alojz Šteiner: “Število dobrodelnih aktivnosti se v letu 2021 ni bistveno zmanjšalo, čeprav se je klubska dejavnost v pogojih omejitev zaradi Covid-19 precej spremenila. Tako program dela izvajajmo prilagojeno trenutnim razmeram. V ospredju je odkrivanje tistih, ki so pomoči potrebni, še zlasti zato, ker so te posameznike omejitve in zapore običajnih družbenih aktivnosti še bolj zakrile. Tudi letos smo pomagali več posameznikom in družinam ter društvom. V ospredju so bili otroci, tudi šole in vrtci. A tudi najstarejših nismo pozabili. Približali smo jim kontakte z domačimi in svetom z donacijo tabličnih računalnikov.

Nekoliko prilagojeno se izvaja projekt donirane hrane. Promocijo slik in sporočil natečaja Plakat miru pa smo prenesli preko voščilnic. Lotili smo se virtualne izvedbe akcij ter zbiranja prispevkov preko spletnih in socialnih omrežij. Srečanja in druženja članov so velikokrat potekala preko spletnih platform in z obvladovanjem tega, smo se člani tudi učili novih poti komuniciranja in krepili naša znanja in lastna spoznanja skozi prizmo  novo nastalih razmer. S ponosom ostajamo liderji lionizma v Pomurju, katerega negujemo že več kot 30 let.”

Predsednica LK Gornja Radgona, mag. Norma Bale: “Lions klub Gornja Radgona v prihajajočem letu slavi peto obletnico obstoja. Kljub mladosti je klub, v katerem sodeluje osemindvajset članic in članov iz upravne enote Gornja Radgona, doslej izvedel številne dobrodelne tradicionalne in priložnostne akcije v lokalnem okolju, povezuje pa se tudi s klubi v pomurski regiji. Klub deluje po letošnjem aktualnem načelu, da je lionizem stanje duha in članice in člani zato prispevajo ne samo finančna sredstva, ampak predvsem svoj čas, znanje, srčno kulturo in negujejo občutek za sočloveka. Klub sodeluje z organizacijami iz okolja (materinski dom, varstveno-delovni center, izobraževalne ustanove, dom starejših občanov), po praznikih pa pričenja z največjo akcijo doslej, z zbiranjem sredstev in donatorjev za nakup in ureditev mobilnega bivalnika, ki bo namenjen posameznikom in družinam v stiski.”

Predsednik LK Lendava-Lendva Igor Magdič: “V Lions klubu Lendava-Lendva se od svoje ustanovitve, leta 2009 dalje, trudimo prepoznati stiske ljudi v naši okolici ter s svojimi humanitarnimi akcijami te stiske ublažiti in ljudem povrniti upanje v lepšo prihodnost. Pogosto pomoči potrebnim veliko pomeni že pozornost, topla beseda, stisk roke prijatelja. Ne zatiskamo pa si oči pred dejstvom, da teh lepih gest ni mogoče dati v lonec, ali obleči otroku. Veseli nas, da se tako naši člani, kot številni podporniki našega gibanja, zavedamo potreb soljudi in smo jim pripravljeni podariti pomemben del svojega časa, energije, denarja in dobrin. Najlepša nagrada, ki jo za to dobimo je iskriv pogled otroških oči, sramežljiv hvala, čeprav ob tem pogosto po licu spolzi tudi solza hvaležnosti.

K sodelovanju tudi v bodoče vabimo vse ljudi dobre volje in odprtih src. Brez vaše pomoči naš trud nikoli ne bo obrodil enakih sadov. Skupaj bomo ponosni ambasadorji boja majhnih ljudi, slepih in slabovidnih, bolnih, lačnih ali premraženih, za enakopravno vključenost v družbo, ki na njih pogosto pozabi.”

Predsednica LK Ljutomer Stanislava Perčič: “V lionističnem letu 2021/22 smo smelo zastavili program dela, saj se zavedamo kako pomembno je, da pomagamo še posebej sedaj, ko so nepredvidljive razmere številne družine in posameznike postavile v težak položaj. Z svojim delovanjem se trudimo, da naša pomoč doseže najranljivejše. Pri mnogih so te spremenjene razmere vplivale tudi na počutje in duševno zdravje, zato je pomembno, da v tem času še bolj razvijamo sočutje in medsebojno pomoč. Leto, ki mineva in leto, ki prihaja, nas bosta opominjala na nujnost sodelovanja, povezovanja in nudenja pomoči.

Pojem dobrodelnosti ni samo zbiranje denarja, ampak veliko več, je opravljanje dobrih del, objem, stisk roke, čas za pogovor, pomoč … In prav tako dobrodelnost negujemo člani LK Ljutomer že 11 leto. Tudi v teh praznični časih želimo vsaj malo polepšati praznične dni najbolj ranljivim. Skrb za skupno, dobro delo, bo naše vodilo tudi v prihodnje. Želimo si veliko skupnih akcij in aktivnosti, ki bodo namenjene pomoči posameznikom, ko jo bodo najbolj potrebovali.”

Predsednica 3. cone 2. regije, Marja Dolamič: “Hvala, da nas slišite in skupaj z nami mehčate bolečino, vlivate optimizem in rišete nove poti, ustvarjate nove začetke in zgodbe življenja, ki v vseh nas pustijo globok pečat doživetja.

Tudi v letu ki prihaja ostanimo ljudje ki nam je mar za dobro, za ljudi okrog sebe, za nesebično pomoč, za tolažbo ter za radost in veselje. Le to se krepi, če se znamo povezati in pomagati skupaj. Pomoč drugim skozi niz malih pozornosti je dragoceno darilo za vse. Ne glede na to, na kateri strani se znajdemo. Pride čas, ko vsak od nas potrebuje pomoč. Srečno v letu 2022.”