Sveže

Elvira Vaupotič Göncz, nova predsednica ZKD Lendava

“Ljubiteljska kultura je moje življenje že več kot 40 let,” je uvodoma v svoji zahvali za naš spletni portal zapisala Danijela Hozjan, sedaj že bivša predsednica Zveze kulturnih društev (ZKD) Lendava. Hozjanova je pred dnevi odšla v zaslužen pokoj, na njeno mesto pa je sedla dozdajšnja tajnica, Elvira Vaupotič Göncz, ki je prejela večinsko podporo kulturnih društev, ki ZKD tudi sestavljajo.
Dosedanja predsednica Danijela Hozjan je ob odhodu v pokoj, zaposlena je namreč bila na Javnem skladu za kulturne dejavnosti (JSKD) območna izpostava Lendava, obenem podala tudi svoj odstop od (prostovoljne, neplačane) funkcije predsednice ZKD Lendava. Hozjanova je odstopila, čeprav je imela veljaven mandat še dve leti. Predloge za predsednika je podalo devet društev, med kandidati (Franc Koren, Biserka Sijarič, Nina Petkovič ter Elvira Vaupotič Göncz) je največ glasov prejela prav Vaupotič Gönczeva. ZKD Lendava sicer sestavlja 55 kulturnih društev društev, glasovnice pa je vrnilo 40 društev. Ima enega redno zaposlenega ter enega zaposlenega preko programa javnih del.

Elviri Vaupotič Göncz delo v kulturni ni tuje. Že več kot 20 let je predsednica KD “Zarja” Gaberje in v teh letih je vseskozi sodelovala tudi z ZKD Lendava, saj je bila kar nekaj mandatov članica izvršnega odbora ZKD, med drugim tudi podpredsednica, kasneje pa tajnica. “Kot tajnica sem bila celo 5 let na ZKD zaposlena. Z Danijelo sem sodelovala od njenega nastopa mandata, pa do danes, najprej kot podpredsednica, kasneje pa, kot že rečeno, tajnica. V teh letih sva zelo dobro sodelovali, osebno sem med drugim tudi veliko sodelovala neposredno z društvi, pripravljala in vodila razne programe, prireditve, delavnice, … Tako sem dobro spoznala delo in okolje ljubiteljske kulture na ZKD,” je zapisala novopečena predsednica.

ZKD je tudi za letošnje leto že pripravil svoj letni program, ki ga bodo s skupnimi močmi skušali izpeljati, kolikor se ga bo le dalo, zaenkrat brez večjih sprememb, vendar pa bo to vsekakor kar trd oreh v tej COVID situaciji, ki je zelo prizadela ljubiteljsko kulturo, saj se je delo v društvih dobesedno ustavilo, je dejala sogovornica. “Zato bomo vsi skupaj morali vložiti ogromno truda, da najprej zaženemo delovanje društev, njihovih skupin, saj je prioriteta ZKD pomagati društvom in jih podpirati pri njihovem delu. Posledično temu bomo lahko začeli izvajati tudi skupne prireditve, delavnice, predavanja, in podobno. In takrat, ko bo naše delo spet utečeno, bomo lahko razmišljali tudi o morebitnih spremembah, morda kakih novih idejah in predlogih, ki so vedno dobrodošli,” je zaključila Elvira Vaupotič Göncz.

“Ljubiteljska kultura je moje življenje že več kot 40 let”

“Ljubiteljska kultura je moje življenje že več kot 40 let. Tu sem vedno našla svoje ideje, želje, zadovoljstvo, se srečevala z različnimi ljudmi in jih povezovala na vseh področjih, prav tako sem želela, da bodo naša srečanja prežeta z iskrenim sodelovanjem, veselim razpoloženjem in ohranjanju kulturne dediščine na področju večnacionalnega področja Občine Lendava in Pomurja. Že od moje rane mladosti sem bila dejavna na kulturnem področju, saj sem že v vrtcu in osnovni šoli ter srednji šoli pela v zboru, sodelovala v recitatorski, gledališki skupini ter na literarnem področju, s svojimi pesmicami,” je dejala Danijela Hozjan.

Leta 1980 je Hozjanova bila ustanoviteljica Kulturnega društva Zarja Gaberje, ki deluje že več kot 40 let. V tem času je 15 let učila otroško in 7 let starejšo folklorno skupino, 10 let gledališko in lutkovno skupino ter bila ustanoviteljica ljudskih pevcev, ki delujejo že 20 let in godcev, ki delujejo že 6 let. Za svoje dosežke je prejela veliko priznanj in zahval.

“Bil je sončen julijski dan, ko sem leta 2008 postala predsednica Zveze kulturnih društev Lendava. Sicer si najprej nisem predstavljala kakšen obseg dela me čaka. Nato pa sem se poglobila in raziskovala na različnih področjih ljubiteljske kulture in našla nekaj, kar me je veselilo in sem delila svoje znanje, izkušnje in čas na področju folklorne, likovne, literarne, fotografske, gledališke in druge dejavnosti. Zelo so me veselile različne ročne delavnice, kjer je bilo vključenih veliko ljudi iz različnih ciljnih skupin in narodnosti. Največja letna dogodka sta bila razstava Pirhi, vino in velikonočni izdelki ter Lendavska trgatev, kjer je sodelovalo zelo veliko kulturnih in drugih društev, ne samo iz Slovenije, ampak iz Madžarske, Hrvaške, Srbije, Avstrije in tudi Slovaške. Hvala jim iz srca. Vsako leto sem organizirala, pripravljala in sodelovala pri izdaji raznih publikacije, od pesniških zbirk, povesti, biltenov, likovnih in literarnih katalogov ter drugih pomembnih publikacij, ki so krasile naše delo in pletle vence ustvarjalcem na področju ljubiteljske kulture.

Moje delo je bilo obkroženo z različnimi priznanji, pohvalami, prijaznimi besedami in željami. Seveda so vmes bili tudi negativni trenutki in besede, ki sem jih v sebi premišljevala, vendar pa sem jih vedno obrnila na pozitivno stran mojega življenja. Bila sem pripravljena za sodelovanje, pogovor in sprejeti kakšno kritiko. Najlepša zahvala mi je bila vedno zadovoljstvo in medsebojno sodelovanje nastopajočih in sodelujočih na različnih prireditvah, ki smo jih prirejali.

V zadnjih štirih letih sem razen kot predsednica ZKD Lendava, delala tudi kot organizator prireditev na JSKD, OI Lendava. Bilo je veliko dela in zelo pestro dogajanje, vendar z dobro voljo in pozitivnim odnosom do dela, je vsaka prireditev imela lep in prepoznaven konec.

V ta namen se zahvaljujem vsem s katerimi sem sodelovala, pa naj bo to na folklornem, likovnem, literarnem, fotografskem, gledališkem, likovnem področju ali pri različnih razstavah, kolonijah ter delavnicah. Vsi ste mi bili kot ena družina in nikoli vas ne bom pozabila.

Zahvala gre tudi vsem soorganizatorjem, sponzorjem, ljubiteljem kulture in vsem tistim, ki jim ni vseeno kako bo na področju ljubiteljske kulture v bodoče. Velika zahvala gre seveda Občini Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci, Velika Polana, Kobilje in Dobrovnik, ki so svoja vrata vedno odprli in nas gostili v njihovih kulturnih domovih in sofinancirali za izpeljavo različnih kulturnih dogodkov. Zahvaljujem se tudi Zavodu za kulturo madžarske narodnosti, Turistični zvezi Lendava-vabi, Knjižnici in kulturnemu centru Lendava, PMSNS Lendava in Galeriji Muzej Lendava ter vsem, ki ste nam stali ob strani.

Že več let sem članica predsedstva Zveze kulturnih društev Slovenije, kjer tudi s te strani prispevam k slovenski in prekmurski ljubiteljski kulturi. Dejavna sem tudi v različnih občinskih odborih za kulturo, v družbi LAS ter nekaterih nevladnih organizacijah, ki se trudijo, da delo na kulturnem področju ne bo zamrlo in bo ljubiteljska kultura še naprej živela.

Tako lahko zaključim, da je bila moja kariera na kulturnem področju bogata, raznolika, uspešna in sem s svojim minulim delom posebno pomembno prispevala k slovenski kulturi, predvsem pa h kulturi na območju Občine Lendava in Pomurja,” je dejala Hozjanova.