Sveže

Dvojezična srednja šola Lendava: “Kljub nepredvidljivim razmeram smo več kot odlično zaključili šolsko leto”

Minuli ponedeljek je svoje šolanje zaključila generacija zaključnih letnikov, ki so si bodo zadnje srednješolsko leto zapomnili po tem, da večino šolskega leta niso presedeli v šolskih klopeh, kot je to običajno, temveč priklenjeni pred ekrane, spletne kamere ter mikrofone. Na Dvojezični srednji šoli so v splošnem ocenili, da so “kljub nepredvidljivim razmeram več kot odlično zaključili šolsko leto.”
“Še eno šolsko leto je minilo v znamenju koronavirusa in ukrepov, ki so nas ponovno izolirali in prisilili v delo na daljavo večji del šolskega leta. Žal je ta virus vplival na vse nas, na poučevanje in učenje, na družbeno in politično dogajanje. Kljub novim preizkušnjam in izzivom smo pouk, zaključni izpit in maturo pripeljali do konca in dosegli lepe učne rezultate; upam le, da se za številkami skriva tudi dovolj znanja,” so uvodoma sporočili iz Dvojezične srednje šole Lendava.

Med drugim so zapisali, da je evalvacija dela na daljavo pokazala številne pomanjkljivosti že v lanskem šolskem letu, največji primanjkljaj pa beležijo zlasti na področju razvoja praktičnih spretnosti. “Nihče pa ne more oceniti vseh dolgoročnih posledic življenja in dela v času epidemije, se pa glede na potek letošnjega šolskega leta izvaja nacionalna evalvacija na podlagi katere se bodo pripravile strokovne smernice in predlogi ukrepov za okrevanje tudi na področju šolstva,” so zapisali v nadaljevanju.

V šolskem letu 2020/21 je Dvojezično srednjo šolo Lendava obiskovalo skupaj 267 dijakov in dijakinj, ki so se učili v 12 različnih programih in v 23 oddelkih. 4 dijaki so se med šolskim letom izpisali in 4 dijaki vpisali, izobraževanje je zaključilo/zaključuje 263 dijakov. Vzgojno-izobraževalno delo je opravljalo 53 strokovnih delavcev in delavk, administrativno-tehniška in čistilna dela pa 11 delavcev in delavk. Ob koncu pouka je izobraževanje uspešno zaključilo 239, to je 90,9% dijakov, po spomladanskih izpitnih rokih pa je izobraževanje zaključilo in se že vpisalo v višji letnik 95% dijakov. V šolskem letu 2020/21 izobraževanje na DSŠ Lendava zaključuje 85 dijakov zaključnih letnikov. Na spomladanskem izpitnem roku 2021 je zaključni izpit opravljalo 23, poklicno maturo 37 in splošno maturo 14 dijakov.

3,5 odstotkov več vpisanih

V novem šolskem letu se je v prvi letnik vpisalo 96 dijakov v 9 različnih programov, kar pomeni, da je vpis na šolo porasel za okrog 10 dijakov ali 3,5%. V novem šolskem letu bodo začeli izvajati tudi dva nova programa, program SSI Predšolska vzgoja in program SPI Frizer. “Vsem dijakom želim prijetne poletne počitnice, maturantom pa srečno na nadaljnji življenjski poti! Naj vas vodi misel legendarnega košarkarja Michaela Jordana: »Če naletite na steno, se ne obračajte in se ne vdajte. Ugotovite, kako jo lahko preplezate, greste skozi njo ali jo obidete.«,” so še sporočili.