Ostalo

Dom starejših Lendava prejel certifikat E-Qalin

Dom starejših Lendava je vnovič prejel certifikat E-Qalin. Za vpeljavo sistema kakovosti E-Qalin so se v Domu starejših Lendava odločili že leta 2012 in ob tem spremljali procese dela ter vpeljevali spremembe in izboljšave v svoje delo. Tako je bilo tudi tokrat. Minuli ponedeljek je družba Bureau Veritas opravila presojo in ugotovila, da je dom zadovoljil vsem kriterijem za podelitev omenjenega certifikata kakovosti.
“Prejeli smo certifikat kakovosti E-Qalin, s čemer nadaljujemo tradicijo našega doma in nadaljujemo z izgradnjo kakovostnega bivalnega okolja in storitev za naše uporabnike, kakor tudi kakovostnega delovnega okolja, kjer so pomembni naši zaposleni. Prejeti certifikat je prav tako potrditev za sodelovanje z okoljem v katerem delujemo in s katerim sodelujemo. Ponosni smo, da smo del skupnosti, ki si prizadeva izgraditi kakovostne bivalne pogoje in storitve, kakor tudi delovne pogoje za vse vključene,” so včeraj sporočili iz Doma starejših Lendava.

Model E-Qalin je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v domovih za ostarele, posebnih socialnih zavodih, zavodih za usposabljanje in varstveno delovnih centrih, ki ga je razvila posebna skupina strokovnjakov s področja socialnega varstva in upravljanja kakovosti. Za E-Qalin je značilna operativna naravnanost, ki zajema vse hierarhične ravni v organizaciji in pospešuje aktivno vključevanje zaposlenih. Na takšen način je v pomoč in podporo tako zaposlenim kot tudi njihovim uporabnikom.

“Priznanje našemu timu veliko pomeni, saj potrjuje vsa vlaganja za doseganje izjemnega cilja v najtežjih časih, ki jih je zaznamovala epidemija in izjemno zahtevna prenova. Zahvaljujem se vsem stanovalcem, svojcem, poslovnim partnerjem, zlasti pa sodelavcem za vloženo predano in trdo delo, ki nas je vodilo v dosego skupnih ciljev. Brez sodelovanja z vsemi deležniki, zlasti pa predanosti in strokovnosti tima naš poseben dosežek ne bi bil mogoč,” so še sporočili iz Doma starejših Lendava.

Kot so še sporočili, gre zahvala tudi organizaciji E-Qalin in presojevalkama podjetja QSocial d.o.o. za priznanje njihovega dela in za spodbudo k nadaljnjemu izboljševanju storitev in procesov, ki so potrebni za vzpostavitev odličnih delovnih pogojev, kakor tudi storitev in bivalnih pogojev. “Pred nami je tako zaveza, da bomo še naprej sledili najvišjim standardom kakovosti in si prizadevali za nenehno rast in izboljšave,” so zaključili v Domu starejših Lendava.

Model E-Qalin je trenutno razširjen v naslednjih državah:

  • Avstrija
  • Češka
  • Francija
  • Hrvaška
  • Italija
  • Nemčija
  • Luksemburg
  • Slovenija
  • Velika Britanija