OstaloLokalne volitve 2022

Lokalne volitve 2022: Desus – pr(a)va izbira za vse generacije!

“Spoštovane volivke in volivci,
osrednje vodilo DeSUS-a je skrb, namenjena starejšim, ranljivim in mladim, medgeneracijskemu sodelovanju ter sobivanju v čisti in urejeni občini. S sooblikovanjem nabora aktivnosti in storitev bomo usklajeno ter učinkovito prispevali k izboljšanju kakovosti življenja vseh občank in občanov. Zavzemali se bomo za zmanjševanje neenakosti na področju zdravja starejših in njihove vključenosti v družbo, spodbujali aktivno državljanstvo mladih ter zagotavljali njim prijazno lokalno okolje. Sooblikovali bomo ustrezne pogoje za zmanjševanje tveganja revščine, poskrbeli za učinkovit sistem socialne zaščite in za dostojno življenje vseh generacij. Lista DeSUS bo delovala izključno v javnem interesu in se v občinskem svetu zavzemala za dobrobit vseh občank in občanov naše občine.

Kot občinski svetniki bomo:

  • zahtevali gospodarno rabo in izvajali nadzor nad koriščenjem sredstev iz občinskega proračuna;
  • se borili za urejeno osnovno zdravstvo in pravočasen dostop vseh občanov do zdravstvenih storitev;
  • poskrbeli za organizacijo oskrbe na domu po modelu, kjer starejši ne bodo prepuščeni finančnim zmožnostim občine;
  • aktivno prispevali k strpnosti in medgeneracijskemu sodelovanju;
  • se zavzemali za zaščito naravnih danosti, čisto in urejeno občino.

Tu smo za vse nas, za naše otroke, vnuke, sposobni delati na mnogih področjih v dobrobit družbe. Skleniti želimo zavezništvo z institucijami in zavodi, gospodarstvom in nevladnimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi in predstavniki medijev. Vsak od nas lahko pomembno prispeva k družbeni preobrazbi. Tudi tako, da se udeleži nedeljskih volitev in odda svoj glas.

Zakaj prispevati svoj glas? Volitve so pomembne zaradi izzivov, ki so pred nami. Ljudje bolj kot kdaj koli menijo, da se jim godi krivica in da njihov glas ni slišan, kaj šele uslišan. Lista DeSUS je predstavnica vseh. Skupaj bomo ustvarili varno družbo, družbo blaginje in solidarnosti, ki je potrebna za lepšo prihodnost. Medgeneracijska, strpna, v dialogu povezana in okoljsko naravnana Slovenija je država, v kateri mladi vidijo svojo prihodnost, zaposleni ustvarjajo dodano vrednost, starejši pa imajo zagotovljeno dostojno starost.

Naj bo DeSUS pr(a)va izbira – za vse generacije. Obkrožite številko 1 na nedeljskih volitvah. Ne bomo vas razočarali, zato nam zaupajte svoj glas.”

Oglasno sporočilo. Naročnik oglasa je DESUS, Oo Lendava. Spletni portal Lendavainfo.com z vsebino ni povezan.