Iz občinskega sveta Občine LendavaOstalo

Del športne dvorane DSŠ Lendava, v lastništvu Občine Lendava, bo z državo zamenjan za nekdanjo srednjo šolo na Glavni ulici

Jasno je, da je država slab lastnik in v prav takšnem stanju je objekt nekdanje Dvojezične srednje šole Lendava, na Glavni ulici. V slabem. Takšen objekt bo sedaj tudi dokončno prešel v last Občine Lendava, v zameno za to pa bo Občina na državo, natančneje na Ministrstva za izobraževanje, prepisala svoj lastniški delež v športni dvorani DSŠ Lendava.
Zob časa se je na nevzdrževano zgradbo zagrizel že pred leti, saj je od zadnjega dne pouka v omenjeni zgradbi preteklo že skorajda 13 let. Svoje je naredil čas, vlaga, pogrezanje in še bi lahko naštevali. Tudi zunanja podoba stavbe priča o tem, kakšno je stanje prostorov nekdanje Dvojezične srednje šole Lendava. Kot kaže bo zgradba naposled le prešla v last Občine Lendava, saj bo ta svoj delež v športni dvorani DSŠ Lendava prepisala na Ministrstvo za izobraževanje, ministrstvo pa bo v last občine preneslo stavbo nekdanje srednje šole.

Po prvotnih načrtih bi omenjena športna dvorana bila vsaj za tretjino manjša kot je sedaj, a je Občina Lendava s takratnim županom mag. Antonom Balažkom na čelu dosegla dogovor, da se dvorana poveča, za kar je finančno poskrbela prav Občina Lendava, s tem pa je bila dosežena trenutna velikost dvorane, kar je bila že prvotna želja. Občinski svetniki so takšen predlog obravnavali tudi na minuli 6. redni seji občinskega sveta v točki, kjer so obravnavali Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in takšen predlog tudi soglasno podprli.

Ministrstvo za izobraževanje, lastnik objekta nekdanje srednje šole, je sicer že leta 2015 dalo soglasje za brezplačni prenos objekta na Občino Lendava, a ta v skladu z Zakonom o vzpodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki ga vodi gospodarsko ministrstvo ni bil izveden, zato je beseda o zamenjavi nepremičnin beseda tekla že dlje časa. Za čimprejšnjo rešitev se je že februarja zavzel župan Občine Lendava, Janez Magyar, “da bi se končno lahko pričela sanacija objekta in sprememba namena uporabe,” je dejal. Stavba bi najverjetneje služila kot večstanovanjska zgradba in dnevni center za starejše v sodelovanju z Domom starejših Lendava.