Ostalo

Da opozicijske stranke niso uspele s prepovedjo frackinga, še kar odmeva. Občina Lendava: “Naše stališče je nedvoumno in jasno”

Državni zbor je prejšnji teden zavrnil predlog novele Zakona o rudarstvu, s katerim so želeli v opozicijskih strankah Levici, LMŠ-ju, SD-ju in SAB-ju prepovedati pridobivanje zemeljskega plina s pomočjo hidravlične stimulacije oz. frackingom. Na pristojnem ministrstvu so predlaganim spremembam nasprotovali, saj da v besedilo zakona niso bile vključene finančne posledice za že pridobljene pravice za fracking. Domačini predvsem v Petišovcih so novico sprejeli z razočaranjem in jezo, iz Občine Lendava pa so včeraj sporočili: “Naše stališče je nedvoumno in jasno.”
“Občinski svet občine Lendava je v tem mandatu na svojih sejah že večkrat obravnaval okoljevarstveno problematiko izvajanja frackinga na območju občine, nazadnje na svoji 14. redni seji 7. oktobra 2020. Sprejel je sklep, s katerim v skrbi za zdravje prebivalcev na našem območju podpira sprejetje novega sistemskega Zakona o rudarjenju, ki prepoveduje uporabo hidravličnega lomljenja pri pridobivanju fosilnih goriv na območju Slovenije.

Občina Lendava je jasna stališča glede izvajanja frackinga in sprejeti sklep občinskega sveta posredovala Državnemu zboru in Vladi Republike Slovenije in pristojne državne organe pozvala, da se s sistemskim zakonom uredi prepoved hidravličnega lomljenja pri pridobivanju fosilnih goriv na območju Slovenije, hkrati pa, da se izda moratorij na fracking, s čimer bi lahko dosegli zaščito pred tožbami iz tega naslova.

Stališče Občine Lendava je glede izvajanja frackinga nedvoumno in soglaša z ugotovitvami Civilne iniciative Ustavimo fracking, saj postavlja zdravje ljudi in zdravo življenjsko okolje svojih občanov na prvo mesto,” so sporočili iz Glavne ulice 20.

Kakšna bo usoda frackinga?

Na to vprašanje je težko odgovoriti, a kot zaenkrat kaže, se bo takšna dejavnost lahko odvijala, seveda pod določenimi pogoji. Celovito rešitev na čelu z novelo Zakona o rudarstvu zdaj pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. Vlada namreč meni, da bi se prepoved frackinga morala jasneje določiti in poudarja, da ni smiselno posegati v že pridobljene pravice, saj da podeljena koncesija za pridobivanje zemeljskega plina plina poteče maja 2022. “A da bi do frackinga dejansko prišlo, je potrebno pravnomočno okoljevarstveno soglasje,” so zapisali. Kljub temu, gor ali dol. Domačini so odločni, da spornih načinov pridobivanja zemeljskega plina tukaj ne bo.