Ostalo

Vinogradništvo v letu 2023 v Pomurju: To leto je bilo eno izmed zahtevnejših

Pridelovalno leto 2023 je bilo eno zahtevnejših. Zaznamovala so ga pogosta neurja s točo v širšem obsegu, plazovi in prekomerne padavine, zaradi katerih je bilo zelo zahtevno varstvo vinske trte.
Glede na neugodne vremenske razmere v spomladanskem času in času zorenja jagod, je bilo v marsikaterem vinogradu opaziti prizadetost od peronospore, oidija in toče. Vse to je močno vplivalo na kakovost grozdja in na čas trgatve. V najpomembnejšem času za “pripravo” trte na cvetenje v mesecu maju, so bile temperature nižje in obilica padavin, zato se je začetek cvetenja zamaknil v junij. In tako je vinska trta zacvetela šele med 8. in 22. junijem, zato je bila trgatev lani poznejša, gledano na večletno povprečje zadnjih let.

Podatki spremljanja dozorevanja grozdja letnika 2023 so pokazali na počasnejše oz. zmerno dozorevanje grozdja v primerjavi z dolgoletnim povprečjem. V primerjavi z letnikom 2022 je zaostanek v dozorevanju v vsebnosti sladkorja za dobrih 14 dni, vsebnost skupnih kislin pa je pri letniku 2023 v primerjavi z letnikom 2022 (pri podobni sladkorni stopnji) v povprečju višja. Masa (teža) jagod (na osnovi mase 100 jagod) letnika 2023 je v primerjavi z letnikom 2022 (pri podobni sladkorni stopnji) nižja. Vzroke je iskati v pomanjkanju vode v mesecu juliju leta 2022, kar je negativno vplivalo na diferenciacijo grozdja in s tem posledično na manjši pridelek v naslednji rastni sezoni, torej v letu 2023.

Dozorelost grozdja (sladkor, kislina, pH, razmerje kislin) letnika 2023 je bila nad povprečjem zadnjih 43 letnikov. Uvršča se v skupino nadpovprečnih 27 letnikov. Glede na sladkorno stopnjo grozdja je bilo 16 letnikov slabših. Kljub zahtevnemu pridelovalnemu letu pa je bilo glede na “ponudbo narave” možno pridelati vse vrste vin, od mirnih do penečih, kakor tudi vse kakovosti, od deželnega, kakovostnega, vrhunskega vina, tja do vrhunskih vin posebne kakovosti.

Na osnovi analitičnih podatkov vsebujejo vina letnika 2023 zmerni, višji, ponekod tudi visok alkohol, normalno vsebnost skupnih kislin, značilno za posamezne sorte in ustrezen ostanek nepovretega sladkorja, tako da je dosežena harmoničnost in zaokroženost v okusu ter skupen vtis všečen. Zaradi teh lastnosti bodo vina primerna tudi za daljše zorenje. Generalno pa vina letnika 2023 izražajo zapeljiv videz – sijoče, sortno značilne barve, s prepoznavno in poudarjeno dišavnostjo, ki se pri posameznih sortah izraža v razkošju sadnih in cvetih vonjev. V okusu pa so vina sveža, iskriva, primerno polna in prijetno pitna.