Ostalo

Čez dva tedna sledi skupščina družbe Sava turizem, gospodarski minister prodaji Term Lendava še naprej nasprotuje

Kot smo že poročali, je prodaja Term Lendava madžarskemu državnemu podjetju Comitatus v sklepni fazi. Čez dva tedna sledi skupščina družbe Sava turizem, na kateri bodo iz njenega premoženja izčlenili Terme Lendava, kar bo olajšalo prodajo Madžarom. Na poti do uresničitve prodajne pogodbe, sklenjene junija lani, je še nekaj ovir, tudi politično nasprotovanje.
Kljub že večkrat jasno izraženemu nasprotovanju gospodarskega ministra, Sava turizem pri prodaji Term Lendava madžarskemu Comitatusu še kar vztraja. Pravijo, da tukaj vodijo zgolj ekonomski interes. “Gre za čisto ekonomsko odločitev. Kupec, ki je prišel, je pač ponudil najboljše pogoje,” je dejal Klemen Boštjančič, predsednik upravnega odbora Save d.d. Za precej dotrajan hotel Lipa, za apartmajsko naselje Lipov gaj, avtokamp, pet hotelskih bazenov ter zemljišče v neposredni bližini hotela, so Madžari pripravljeni odšteti 9 milijonov evrov, napovedali pa so tudi večmilijonska vlaganja.

“Dejstvo je, da ta destinacija zahteva zelo visoka dodatna vlaganja, kar je en izmed razlogov zakaj Sava to destinacijo prodaja,” dodaja Boštjančič. Del izkupička od prodaje bodo namenili za obnovo drugih destinacij, del pa za odplačilo posojil. “Pogodba je podpisana, Sava iz tega več ne more izstopit. Vsaj enostavno ne,” še pove Boštjančič. Kupec Term Lendava je v 100 -odstotni lasti madžarske države, natančneje, v lasti madžarske družbe za upravljanje premoženja, kar pomeni, da se Terme Lendava kupujejo z davkoplačevalskim denarjem.

Lendavski župan Janez Magyar vstop madžarskega kapitala pozdravlja. “Sedanji lastniki Term Lendava je zamudili vse priložnosti s tem, ko ni vlagal v to območje. Pomembno je, da bo novi lastnik poskrbel za dodano vrednost, to pa je dobro za nas, nenazadnje bosta hotel in termalna voda ostala tukaj. Če investicije gredo v pravo smer, v to smer pa spada tudi ustvarjanje novih delovnih mest, to za naše območje ne sme biti vprašljivo in je dobrodošlo.” Seveda je pomemben člen za uspešno izveden nakup tudi prenos koncesije za rabo termalne vode, a pri direktoratu za vode vloge za to še niso prejeli.

Zanimanje za nakup term je nedvomno povezano z madžarskimi naložbami v nogomet. Madžarska vlada je za razvoj sodobne nogometne akademije v Lendavi, do sedaj namenila že okoli 6 milijonov evrov.

Minister za gospodarstvo, Zdravko Počivalšek prodaji Term Lendava madžarskemu kupcu še vedno nasprotuje, čeprav jo je potrdil nadzorni svet Save turizma, v kateri ima država posredno tudi svoje glasove (Kad in SDH). “Skeptičen sem do investitorja, ki je iz elektro branže, čeprav je sklad in je pripravljen skoraj dvakrat preplačat investicijo v turizmu, ne da bi prej predstavil načrt razvoja tega podjetja. Sprašujem se, ali je to najboljše za razvoj Term Lendava. Kot minister vlade RS moram spoštovati stališče Vlade, ki tej prodaji prav tako nasprotuje in to čisto preprosto za to, ker je v nasprotju s strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma. Seveda si kot Slovenec želim, da bi bilo čim več vodnih virov čim dlje v slovenskih rokah.”

V Savi Turizmu seveda zatrjujejo, da jih vodi izključno ekonomski interes. Ponudba Madžarov je bila za kar tri milijone evrov boljša od druge najboljše ponudbe in da sami denarja za vlaganje v dotrajane terme, nimajo. Kaj menite? “Dejstvo je, da smo sprejeli strategijo. Če nas bo vsak milijon ali dva odvrnil od tega, da bi maksimizirali naše prihodke, potem teh strategij ne rabimo. Sava turizem je v 48 -odstotkih v državni lasti, imamo SDH, ki je dolžen upravljat s to naložbo in tisti, ki upravljajo s temi naložbami spodaj, ne morejo voditi nasprotne politike, kot jo je sprejela Vlada RS. Od vseh, ki upravljajo državno premoženje pričakujem, da upoštevajo državno strategijo in naredijo vse, da se jo realizira.”