Ostalo

Priznanje za promocijo učenja in znanja odraslih 2018, bo v Kranju 10. maja prejela tudi Nataša Horvat

Na nacionalnem odprtju Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) 2019, ki se bo 10. maja odvijal v Kranju, bo tudi Nataša Horvat iz Dolge vasi prejela priznanje za promocijo učenja in znanja odraslih, v kategoriji učeči se posamezniki.
Vsako leto od 15. septembra do 14. oktobra Andragoški center Slovenije (ACS) išče navdihujoče primere vseživljenjskega učenja. Tako je bilo tudi lansko leto. Med dobitniki priznanj ACS v kategoriji učeči se posamezniki je poleg Mirjane Debelak iz Kranja, dobitnica priznanja tudi Nataša Horvat iz Dolge vasi, ki je med drugim romska svetnica v lendavskem občinskem svetu. Dobitnik priznanja v drugi kategoriji, imenovani učeča se skupina je Študijski krožek iz Lipovcev, v tretji kategoriji, imenovani ustanove/podjetja/lokalne skupnosti, pa sta dobitnika priznanja podjetje Iskraemeco d.d., Kranj ter knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica.

Pri tem velja omeniti, da je bila Nataša Horvat Pomurka meseca septembra. Podelitev bo prihajajoči petek.

Na pobudo ACS so bila leta 1997 v okviru tedanjega TVU prvič v zgodovini izobraževanja na Slovenskem podeljena priznanja za izjemne dosežke pri bogatitvi lastnega znanja ter za strokovne in promocijske uspehe pri bogatitvi znanja drugih. Namen tega zdaj že tradicionalnega prazničnega dogodka je najširši javnosti kot zgled postaviti posameznike, skupine in organizacije, ki v učenje in izobraževanje veliko vlagajo in zato tudi dosegajo lepe uspehe. S svojimi prizadevanji spreminjajo sebe, osebno rastejo, si zboljšujejo položaj in pozitivno vplivajo na svojo okolico – bližnje, soseščino, skupnost in celotno družbo. V obdobju 1997-2018 so sicer podelili 213 priznanj.

Nataša Horvat, sicer Rominja iz Dolge vasi pri Lendavi, se je kot mladoletnica zaradi nasilja v družini iz sosednje Hrvaške priselila v Slovenijo in pri tridesetih spoznala moč učenja. Od takrat se stalno izobražuje, je zaposlena, ob tem pa na večih področjih skrbi za svojo romsko skupnost na lokalnem in nacionalnem nivoju.

Študijski krožek Lipovci deluje štiri leta. Starejši moški, pa tudi kak mladinec se najde, se družijo in skupaj učijo. S trajnostno naravnanim in tradicionalnim izročilom pletenja košar spreminjajo tako sebe kot svoje naravno in družbeno okolje