Ostalo

Černelavci: Diskriminacija Romov pri postrežbi v lokalu

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da so bili v lokalu na območju Murske Sobote, šlo naj bi za lokal na območju Černelavcev, trije gostje diskriminirani na podlagi njihove osebne okoliščine narodnosti oziroma etničnega porekla. Natakarica jim je rekla, da jih ne bo postregla, ker so Romi.
Zagovornik je prejel predlog za obravnavo diskriminacije, ker da so v lokalu v Černelavcih odklonili postrežbo trem gostom samo zaradi njihovega romskega porekla. Kot je izhajalo iz prijave, naj bi natakarica trojici odkrito povedala, da jim pijače ne bo postregla, ker so Romi, saj da se je dan pred njihovim obiskom skupina Romov v lokalu sprla in zapletla v pretep. Dodala naj bi, da če bi postregla njim, bi morala postreči tudi drugim Romom.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije potrdil navedbe iz prijave. Pooblaščeni odvetnik lokala je Zagovorniku pojasnil le, da je natakarica gostom strežbo odklonila zato, ker da je bila prepričana, da je med trojico tudi oseba, povezana s fizičnim napadom nanjo in pretepom v dneh pred njihovim obiskom lokala. Zagovornik je pri lokalni policijski upravi opravil poizvedbo in izvedel, da nihče od treh nepostreženih gostov v času omenjenega pretepa ni bil v lokalu. Kaznovanje oseb zaradi kršitev javnega reda in miru ali nasilja tudi sicer ni v domeni lokala in natakarjev, temveč policije.

Zagovornik je tako ugotovil, da je lokal z zavrnitvijo postrežbe trojici gostov samo zato, ker so Romi, kršil prepoved diskriminacije na področju ponujanja blaga in storitev javnosti, in sicer na podlagi osebne okoliščine narodnosti ali etničnega porekla.

Na Zagovornikove ugotovitve se je v postavljenem roku odzvala lastnica, preko pooblaščenega odvetnika. V odgovoru je bilo navedeno, da želi stranka dodatno pojasniti, da je natakarica odklonila strežbo iz razloga, ker je bila v trenutku zavrnitve prepričana, da se v skupini, ki ji je zavrnila strežbo nahaja oseba, ki je bila prisotna ob napadu oziroma je del skupine napadalcev. Stranka je ponovno poudarila, da se je po dogodku Romom streglo pijačo v lokalu stranke in tako je še danes. Morebitnih drugih pojasnil Zagovornik od lokala ni prejel.

V neposredni povezavi z napadom v lokalu policisti sicer niso obravnavali nobene izmed treh naštetih oseb. Prav tako so podali pojasnilo, da nobena izmed treh oseb v času obravnave dogodka ni bila stranka lokala, prav tako ni bila nobena izmed treh oseb naknadno obravnavana v povezavi s fizičnim obračunom v lokalu na dan kršenja javnega reda in miru.