Ostalo

VIDEO: PMSNS dobiva novo vodstvo: Ob koncu mandata predstavili dosežke in projekte

Predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) Ferenc Horváth je včeraj, ob koncu mandata, na sedežu skupnosti v Lendavi predstavil dosežke preteklih mandatov sedanjega vodstva PMSNS in projekte, ki jih izvaja PMSNS, z namenom krepitve gospodarstva, kmetijstva, turizma in kulture na narodnostnem območju.
Predsednik sveta PMSNS Ferenc Horváth je vodenje PMSNS prevzel leta 2011. Od takrat pa do danes vodstvo skupnosti ob pomoči sodelavcev in podpori lokalnih skupnosti, različnih organizacij ter slovenske in madžarske države ni skrbelo samo za ohranjanje narodnostne kulture, jezika in ljudskega izročila, temveč se je zavzeto lotilo tudi projektov s področja gospodarstva, turizma, kmetijstva, izobraževanja in medsebojnega povezovanja na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. V tem obdobju je bilo izvedenih več kot sto različnih projektov, v katere niso bili vključeni samo pripadniki madžarske narodnosti v Pomurju, temveč celotna regija in čezmejni slovensko-madžarski prostor. Opravljeno je bilo veliko bilateralnih in multilateralnih srečanj na različnih ravneh.

“Prihodki PMSNS so konec leta 2011 znašali okoli 330.000 evrov. Pri krovni organizaciji je bilo takrat zaposlenih šest ljudi. Leto 2022 končujemo z več kot 2.700.000 evri prihodkov. Število zaposlenih smo povečali na triindvajset. Finančna sredstva na računu PMSNS so ob koncu leta znašala nekaj več kot 1.810.000 evrov. Za večino projektov je zagotovljeno izvajanje še najmanj za prihodnji dve leti. Poleg tega dodatnih skoraj milijon evrov še čaka na računu Občine Lendava, kamor smo jih nakazali za gradnjo telovadnice v Gaberju. Pri tem velja poudariti, da smo poleg osrednjih projektov v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in lokalnimi kulturnimi organizacijami na narodnostno mešanem območju v zadnjem obdobju izvedli naložbe, prilagojene potrebam lokalne skupnosti,” je povedal Ferenc Horváth. Pri tem je še dodal, da je bil cilj vseh dejavnosti ustvariti pogoje, ki bi čim večje število mladih prepričalo, da bi se po končanem študiju vrnili in si v Pomurju ustvarili prihodnost. V preteklih desetletjih je namreč regijo zapustilo zelo veliko ljudi, s čimer se je zmanjšalo tudi število prebivalcev madžarske narodnosti.

Na vprašanje o tem, da sedem članov od dvanajstih članov Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava ni izvolila Ferenca Horvátha v svet PMSNS, s tem pa mu je bila kljub dobremu delu in zavidljivim rezultatom onemogočena kandidatura za predsednika sveta PMSNS, je Horváth odgovoril: “Nikoli nisem bil in ne bom trgovec. Nekateri iz osebnih interesov trgujejo z glasovi in z obljubami. Jaz tega nisem počel na nobenih volitvah, v nobenem mandatu. Moja življenjska in politična smernica je, da delam v dobro ljudi, v dobro skupnosti, in ne za osebne interese.”

Pri tem je še dodal, da prihodnjemu predsedstvu PMSNS želi, da nadaljuje z izvedbo in pridobivanjem projektov z najmanj takšnim zagonom in delovno vnemo, kot je to delalo dosedanje vodstvo in nadaljeval: “Pri tem pa upam, da ne bodo pozabili na dejstvo, da voditi skupnost, pomeni predvsem povezovati, graditi mostove, ne samo med Madžari v Prekmurju, temveč tudi med Madžari in Slovenci v Pomurju.”