Ostalo

Čentibčani se boste na volišča odpravili šele marca

Po tem, ko so bile nadomestne volitve v svet KS Čentiba razpisane za 19. januar, volili bi se trije člani, se slednje takrat ne bodo odvile, saj na občinsko volilno komisijo ni prišlo zadostno število kandidatur, neuradno naj bi priromala zgolj ena. Volitve so sedaj razpisane za nedeljo, 1. marca, vsi postopki pa se bodo ponovili.
V Čentibi bodo poizkusili še v drugo. Po tem, ko na občinsko volilno komisijo ni prispelo zadostno število kandidatur za nadomestne volitve v svet tamkajšnje krajevne skupnosti, so volitve, ki so bile razpisane za 19. januar, bile odpovedane. Vsa volilna opravila bo sedaj potrebno opraviti znova in v kolikor bodo postopki tokrat tekli po ustaljenih smernicah, torej da bo na občinsko volilno komisijo prispelo zadostno število vlog za nadomestne volitve v svet krajevne skupnosti (3), se boste v Čentibi na volitve odpravili 1. marca.

V skladu z rokovnikom je torej sedaj, najpozneje do 30. januarja do 15.00 ure, na občinsko volilno komisijo potrebno vložiti kandidature. V kolikor bo prispelo zadostno število slednjih (3), bodo nadomestne volitve zagotovo na sporedu 1. marca. Vsi roki so pričeli teči 30 decembra 2019, kandidate pa lahko predlagajo politične stranke in skupine najmanj desetih volivcev s podpisi, ki jih ni potrebno overiti na upravni enoti. Na območju krajevne skupnosti Čentiba ima volilno pravico 719 prebivalcev.

Število članov, ki se jih voli v posamezni krajevni skupnosti je določeno z Odlokom o določitvi števila članov sveta KS ter volilnih enot za volitve članov v svete KS občine Lendava. Tako se v svet KS Čentiba na rednih volitvah voli 7 članov, a tokrat tri nadomestne člane. Spomnimo: V minulih mesecih je odstopila več kot tretjina članov sveta krajevne skupnosti. 110. člen, 3. odstavek Zakona o lokalnih volitvah pa veleva naslednje: Nadomestne volitve v svete krajevnih in vaških skupnosti se opravijo, ko preneha mandat najmanj tretjini članov sveta.