Ostalo

Terme Lendava prodane že v sredini decembra, a upravljanje, presenetljivo, ostaja Savi turizmu

Šele 18. decembra letos, skoraj leto in pol po sklenitvi kupčije o prodaji Term Lendava madžarskemu skladu Comitatus Energia, je prišlo do dokončnega podpisa pogodbe med Savo Turizmom in skladom v stoodstotni lasti sosednje države. Čeprav se je vse odvijalo za tesno zaprtimi vrati, pa je kljub temu znano, da Sava turizem, presenetljivo, ostaja upravljavec Term Lendava.
Doslej smo že spoznali, da Madžari posle sklepajo za tesno zaprtimi vrati in molčečnost pred sklenitvijo posla in po njej terjajo tudi od partnerja, prav tako vemo, da jih izpeljejo tako, da podatki niso javno preverljivi, a kljub temu mediji praznih rok glede informacij iz ozadja nismo ostali. Kot je poročal pomurski Vestnik, bo kljub prodaji podjetja Terme Lendava upravljanje tega turističnega kompleksa za zdaj ostalo pod Savo Turizmom.

Kupec bo zaenkrat ohranil vse zdaj zaposlene, razen tistih, ki opravljajo storitve zdravstvene rehabilitacije za javno zdravstvo, za katere je bilo že na začetku rečeno, da ne bodo prešli k novemu delodajalcu. Prav tako ostaja nespremenjena obljuba, da bo kupec Term Lendava vlagal v razvoj turizma. Povsem nepreverljiva je informacija glede višine kupnine, čeprav je tudi ta prišla iz krogov, ki jim lahko verjamemo, je še poročal Vestnik. Kupnina naj ne bi bila več devet milijonov evrov, kot je bilo najprej rečeno, ampak bistveno manj. Terme Lendava morajo namreč v povezavi s pridobljeno koncesijo o uporabi geotermalne energije izpeljati energetsko sanacijo, ta pa naj bi bila ocenjena na okoli 2,4 milijona evrov. O tem znesku kupec lani naj ne bi vedel ničesar, se je pa menda za skrite napake zavaroval v višini dveh milijonov evrov.