Ostalo

Center za socialno delo Pomurje ob jutrišnjem mednarodnem dnevu družine pripravil niz kratkih predavanj

Vsako leto 15. maja obeležujemo mednarodni dan družine. Generalna skupščina OZN je to razglasila leta 1994 s tem je hotela povečati zavedanje družbe o družini in družinskih zadevah ter izboljšati zmožnost držav, da bi se družinski problemi reševali z ustreznimi domačimi politikami. Center za socialno delo Pomurje ob jutrišnjem mednarodnem dnevu družine pripravil niz kratkih predavanj.




Center za socialno delo Pomurje je ob mednarodnem dnevu družine, ki ga vsako leto obeležujemo 15. maja, pripravil niz kratkih predavanj z naslovom Izzivi sodobnih družin. Strokovni delavci so se dotaknili tem, povezanih  z družino in s storitvami, ki jih nudijo centri za socialno delo. Družina je že od nekdaj temeljna enota družbe in ima ključno vlogo pri njenem razvoju. S spreminjanjem družbe v prostoru in času se spreminja tudi družina, in sicer njene oblike, funkcije, še najbolj pa položaj in vloga otroka v njej. Proces primarne socializacije, ki se vrši v primarni družini in skozi katero se otroka vpelje v sistem vrednot in norm družbe v kateri živi, dobiva vse večji pomen, hkrati pa se, predvsem zaradi hitrega tempa življenja, seli v poznejša obdobja, ko otrok že obiskuje vrtec ali šolo. Tako se na nek način odgovornost staršev seli na vzgojno-izobraževalne in druge institucije.

“Letos že drugo leto zapored mednarodni dan družine obeležujemo v času, v katerem se številne družine soočajo z izzivi, ki jih prinaša epidemija. Dnevno se soočamo s podatki o posledicah, ki jih epidemija pušča tako na posameznikih kot tudi družinah. Zaradi vseh izzivov in težav je podpora družinam v teh razmerah še toliko bolj pomembna. Družina v času epidemije, ko se vsak po svoje in po svojih najboljših močeh bori proti novemu virusu, nosi največje breme in odgovornost. Odgovornost za to, da bodo družina in odnosi znotraj nje ostali zdravi in nepoškodovani. Vloga centrov za socialno delo in drugih institucij, ki delajo z družinami pa je, da jim pri tem aktivno pomagamo,” so sporočili iz CSD Pomurje.

Odziv na strokovni posvet je bil izjemen, saj so se ga udeležili predstavniki sodišča, policije, zdravstva, šol in vrtcev, domov za starejše, nevladnih organizacij in Skupnosti centrov za socialno delo.