Ostalo

Cene bencina in dizelskega goriva ostajajo nespremenjene, cena kurilnega olja rahlo navzgor

V novih cenah je že vključena včeraj sprejeta odločitev vlade o spremembi trošarin za bencin (0,41349 evra/liter), dizelsko gorivo (0,38277 evra/liter) in kurilno olje (0,07875 evra/liter), tako so najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od danes, 17. avgusta 2023 do vključno ponedeljka 28. avgusta 2023, znašajo 1,511 evra za liter bencina, 1,558 evra za liter dizelskega goriva in 1,144 evra za liter kurilnega olja.
Za liter 95-oktanskega bencina (NMB 95) je, ob novi trošarini, ki je spremenjena na 0,41349 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,511 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 75,55 evra. “Če ne bi znižali trošarine in regulirali cen NMB 95, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,569 evra na liter,” so sporočili iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Liter dizla, ob novi trošarini, ki je spremenjena na 0,38277 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znaša 1,558 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 77,9 evra. “Če ne bi znižali trošarine, regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,697 evra na liter,” so še sporočili iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Za liter kurilnega olja je, ob novi trošarini, ki je trenutno določena na 0,07875 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,144 evra na liter. Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.144 evrov (brez prevoza). Če ne bi znižali trošarine, regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo potrebno odšteti okoli 1,326 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1326 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 182 evrov.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter. Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT’S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar – evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.