Ostalo

Blato na občinskih cestah je nevarno, takšno ravnanje pa neodgovorno

Občinske inšpekcije v teh dneh prejmejo kar nekaj prijav v zvezi z nepravilnim oranjem in onesnaževanjem občinskih cest z blatom iz njiv. Ozaveščenost kmetov glede vzdrževanja čistoče cest je sicer vsako leto boljša. Ceste morajo biti normalno prevozne, na njih ne sme biti elementov, ki ogrožajo ali so potencialno nevarni za vse udeležence v prometu.
Zaradi omenjenih kršitev inšpekcijska in redarska služba vsako leto prejme veliko prijav, ki pa jih po navadi uredijo kar z opozorili. Zakon o cestah določa: “Prepovedano je orati na razdalji manj kot štiri metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto.” Kršitev tega člena se obravnava kot prekršek in se sankcionira z globo tisoč evrov za posameznika oziroma štiri tisoč evrov za pravne osebe.

Blatna cesta namreč ogroža prometne udeležence in bistveno povečuje tveganje za nastanek nesreče, še posebej, če je nanošena zemlja mokra, če dežuje ipd. Vozniki se večji nesnagi običajno umikajo na skrajni rob ceste ali pa zapeljejo na nasprotnosmerno vozišče, kar nevarnost še povečuje. V takih primerih je priporočljivo zmanjšati hitrost in voziti previdno, po svojem prometnem pasu.

Zaradi neupoštevanja pravilnih odmikov pri oranju kmetijskih površin nastajajo poškodbe bankin in vozišča. Orači obračajo traktorje s priključki na ceste in celo na asfalt, pri čemer se poškoduje bankina, asfalt razpoka, rob cestišča pa se poseda. “Preden se z delovnim strojem vključite na javno pot, morate odstraniti z vozila blato ali zemljo ter podobne snovi,” poudarjajo inšpekcijske službe. A to ne leti zgolj na kmetovalce, temveč tudi na voznike tovornih vozil na primer iz gradbišč.

Takšno onesnaženje pomeni tudi prekršek cestno prometnih predpisov, saj 1. alineja 5. točke 2. odstavka 5. člena Zakona o cestah določa, da je na cestišče javne ceste prepovedano nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati. Za omenjen prekršek je predpisana globa, za fizično osebo, v višini 1000 EUR, za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznik, ki samostonjo opravlja dejavnost 4000 EUR in za odgovorno osebo 1000 EUR. “Inšpektorji seveda ne želimo izrekati glob, ki torej niso majhne, temveč želimo z opozorili delovati preventivno,” so zapisali.