Ostalo

Bi imeli 67.200 kosov opeke? Prodaja jih Občina Lendava

Občina Lendava prodaja zajetno količino opeke, gre namreč za 67.200 kosov. Zainteresirani ponudniki morate ponudbe na Občino Lendava podati do torka, 27.12.2022. Skupna cena sicer znaša 57.120 evrov, resnost ponudbe pa boste primorani izkazati s plačilom varščine v višini 10% cene, kar torej znese 5.712 evrov.
Občina Lendava se je prijavila na javni razpis Ministrstva za kulturo za namen obnove objektov kulturne dediščine in za izvedbo projekta “Obnova Gradu Lendava” uspešno pridobila sredstva sofinanciranja v višini 200.000 evrov. Na podlagi navedenega je bilo izvedeno javno naročilo, izbran najugodnejši ponudnik in izvajalci del.

V času izvajanja projekta je bilo ugotovljeno, da je na podlagi projektantskega popisa in javnega naročila bila dobavljena večja količina opeke, kot je za potrebe dejanske izvedbe del bilo potrebno. Razlogi so poraba večje količine vezivnega materiala (malte) zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine in tehnologije same gradnje z ročno izdelano opeko in posledično manjše porabe dobavljene opeke.

Preostanek stare opeke je trenutno deponiran. V primeru, da navedeno opeko Občina ne proda nemudoma, obstaja možnost, da ta zaradi vremenskih vplivov (vlage, nizke temperature) razpade ali pa, da jo kdo celo odtuji. Občina Lendava zato želi predmetno opeko odprodati. Občina Lendava bi pridobljena finančna sredstva od prodaje in na podlagi pogovorov z Zavodom za varstvo kulturne dediščine porabila za druga potrebna dela na lendavskem gradu že v naslednjem proračunskem letu.

Interesenti morajo torej ponudbe na Občino Lendava oddati najkasneje do 27.12.2022, naslednji dan ob 10.00 uri pa se bo vršilo odpiranje ponudb. Kot je moč ugotoviti, je interesent primoran kupiti prav vse opeke, gre za polno NF opeko in jo tudi v doglednem času odpeljati. Občina omenjene opeke sicer prodaja po po 50 % višji izhodiščni ceni, kot je bila nabavna cena, prodajo pa so na dopisni seji potrdili tudi občinski svetniki.