Sveže

Anton Kreslin, nov načelnik Policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota v Petišovcih

Vodenje Policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota, ki se nahaja na nekdanjem mejnem prehodu v Petišovcih, je 1. maja 2023 prevzel Anton Kreslin, ki je pred tem enoto po pooblastilu vodil skoraj leto dni.
Kreslin se je v policiji zaposlil leta 1997, ko je začel opravljati dela in naloge policista – pripravnika na Policijski postaji Lendava, kjer je vse do lanskega leta  opravljal različna dela od policista do pomočnika načelnika.

Policijska postaja za izravnalne ukrepe je področna enota, ki je primarno ustanovljena za delo v cilju odkrivanja nedovoljenih vstopov, preverjanja zakonitosti bivanja na ozemlju Republike Slovenije ter preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij in čezmejne kriminalitete. Enota prav tako izvaja vse ostale temeljne naloge policije.

Policisti te enote lahko zoper osebo, za katero obstaja utemeljena verjetnost, da naj bi prestopila notranjo mejo, izvajajo izravnalne ukrepe. Med izravnalne ukrepe spadajo ukrepi preverjanja osebe in pregleda listin ter kontrola osebe, pregled prevoznega sredstva in stvari. Vsa pooblastila v zvezi izravnalnih ukrepov, ki so uzakonjena v Zakonu o nadzoru državne meje, se morajo izvajajo naključno in nediskriminatorno zoper osebe, ki so notranjo mejo prestopile. Izravnalni ukrepi so prvenstveno uzakonjeni zaradi varnostnega manjka, ki je nastal zaradi ukinitve mejne kontrole.