Ostalo

Aktivnosti za vzpostavitev kolesarske poti Mura-Drava-Donava v teku

Aktivnosti Zveze Alpe-Jadran, za vzpostavitev kolesarske poti, ki se bo razvila na območju načrtovanega čezmejnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava med Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško, Madžarsko in Srbijo, so v teku. Kolesarska pot bo vodila tudi čez Lendavo.

“Bodoče petdržavno UNESCO biosferno območje Mura-Drava-Donava (TBR MDD), poznano tudi kot »Evropska Amazonka« (AOE), pokriva površino okoli 1 milijona hektarjev ter povezuje 700 km toka rek Mure, Drave in Donave skozi pet držav (Avstrija, Slovenija, Hrvaška, Madžarska in Srbija). Za dobro delovanje in sprejem s strani lokalnega prebivalstva je potrebno vzpostaviti sistem trajnostnega turizma, ki bo prinesel vidne spodbude regionalnemu gospodarstvu. Cilj je, da se na osnovi zavarovanega območja omogočijo direktne ekonomske koristi ter poveča identifikacija lokalnega prebivalstva z biosfernim območjem.”

Možnosti sodelovanja pri vzpostavitvi kolesarske poti “Evropska Amazonka” bo tema razprave jesenske seje upravljavnega odbora Zveze Alpe-Jadran, ki bo 20. oktobra 2016 v Krapini.

Cilj je ustvariti edinstveno blagovno znamko

Za nadaljnji socio-ekonomski razvoj biosfernega območja, WWF Avstrija v sodelovanju z EuroNatur želi podpreti vzpostavitev čezmejne kolesarske poti in ustvariti edinstveno blagovno znamko za kolesarski turizem – Kolesarska pot »Evropska Amazonka« – skozi povezavo obstoječih in izgradnjo novih kolesarskih poti v regiji. Kot prvi korak v implementaciji so na osnovi sodelovanja z lokalnimi partnerji izdelali koncept izvedbe, ki bo podlaga za prihodnje projekte, ki jih želijo financirati s sredstvi EU.

Kolesarska pot bi vodila tudi čez pomurske občine in naselja, med drugim tudi čez Lendavo.