Ostalo

Namestitveni centri v Dobovi, Lendavi, Šentilju in Vrhniki v pripravljenosti

Razmere so se na področju migracij v zadnjih šestih mesecih močno spremenile. Nekatere države severno od nas so uvedle nadzor na notranjih mejah in vse bolj zaostrujejo politiko sprejema tujcev in temu ustrezno spreminjajo zakonodajo.

Slovenija dnevno spremlja razmere v regiji in širše ter se intenzivno pripravlja na morebitno ponovitev spremenjenih migracijskih razmer. Policija opravlja poostren nadzor na zeleni meji in mejnih prehodih z Republiko Hrvaško in izvaja izravnalne ukrepe v notranjosti države, saj je le celovit pristop pri varovanju meje učinkovit. Policiji pri varovanju državne meje še vedno pomagajo pripadniki Slovenske vojske, vzdržujejo in nameščajo se dodatne začasne tehnične ovire na posameznih odsekih južne meje, v pripravljenosti vzdržujemo centre v Dobovi, Lendavi, Šentilju in Vrhniki.

Z drugimi državnimi organi, predstavniki lokalnih skupnosti, nevladnih in humanitarnih organizacij potekajo številni, predvsem pa redni operativni sestanki, strokovne službe pa pregledujejo in posodabljajo obstoječe načrte ter pripravljajo nove možne scenarije, na podlagi katerih se pripravljajo tudi ukrepi in aktivnosti za slehernega od njih.

Policija ima izdelan načrt za obvladovanje množičnih migracij. Na večji prihod prosilcev za mednarodno zaščito je v zaključni fazi dopolnjevanja Kontingentni načrt. Obenem na Ministrstvu za notranje zadeve pripravljajo zakonodajne rešitve in ukrepe, ki bi v spremenjenih migracijskih razmerah, ki bi ogrožale javni red in notranjo varnost, omogočili učinkovito delovanje Policije. Spremembe Zakona o tujcih gredo v tej smeri, da bi spremenjeni policijski postopki na meji policistom omogočili hitrejšo obravnavo in bolj učinkovito vračanje tujcev, ki nezakonito prestopijo državno mejo.

Vzporedno z nacionalnimi ukrepi Slovenija aktivno deluje tudi na mednarodnem področju. Policija vsakodnevno spremlja stanje in dogajanje na morebitnih migracijskih poteh. Ves čas potekajo intenzivni stiki in izmenjava informacij na najvišji ravni. Slovenija je namreč vedno podpirala in aktivno sodelovala pri iskanju skupnih rešitev na ravni EU. A dokler pravih rešitev ne bo na obzorju, imamo kot država suvereno pravico in dolžnost, da sprejmemo vse ukrepe, ki omogočajo nemoteno delovanje države tudi v primeru nesorazmernega pritiska na azilni sistem in preprečujemo, da bi Slovenija postala žep za migrante.