Sveže

Afriška prašičja kuga: Tudi pomurski lovci bodo prežali na divje prašiče

Na podlagi objave v uradnem listu, minuli teden, so se tudi na območju Pomurja pričeli izvajati nujni ukrepi za preprečevanje in zgodnje odkrivanje afriške prašičje kuge (v nadaljevanju: APK) pri divjih prašičih. Navedeni ukrepi se sicer izvajajo na celotnem območju Republike Slovenije do pojava APK pri divjih prašičih, po pojavu APK pri divjih prašičih pa se še naprej izvajajo na območjih, ki niso določena kot območja z omejitvami.
Za zagotavljanje zmanjšanja populacije divjih prašičev upravljavci lovišč izvajajo intenzivni odstrel seveda ob upoštevanju biovarnostnih ukrepov. Za vsakega odstreljenega divjega prašiča, razen divjega prašiča v lovni obori, ki presega letno osnovo iz tretjega odstavka tega člena, se upravljavcu lovišča izplača finančna spodbuda v pavšalnem znesku, in sicer za vsako odstreljeno žival obeh spolov v prvem življenjskem letu in za vsako žival ženskega spola 100 eurov na žival, za druge kategorije odstreljenih divjih prašičev moškega spola pa 50 eurov na žival.

Pri izvajanju intenzivnega odstrela divjih prašičev je dovoljena uporaba strelnih namerilnikov z napravo za elektronsko ojačevanje svetlobe oziroma z infrardečo napravo ali namerilnikov s termičnim (IR) senzorjem, če so izdelani ali predelani tako, da se pritrdijo na orožje ali so njegov sestavni del, in umetnih virov svetlobe. Na krmiščih za prostoživeče živali, do katerih lahko dostopajo divji prašiči, je prepovedano krmljenje z živalskimi stranskimi proizvodi. Dovoljeno je zimsko krmljenje s silažo, senom in okopavinami. Za namene privabljanja je dovoljeno le krmljenje s krmo neživalskega izvora.

Afriška prašičja kuga (APK) je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev, za katero ni cepiva. Bolezen ne predstavlja nevarnosti za zdravje drugih živalskih vrst in ljudi. Bolezen v Sloveniji še ni bila ugotovljena, vendar pa predstavlja njeno širjenje iz vzhoda Evrope proti zahodu vse večje tveganje tudi za populacije domačih in divjih prašičev v Sloveniji.