Iz občinskega sveta Občine LendavaOstalo

24-urna dežurna pogrebna služba v Občini Lendava: Na “novem pokopališču” bo urejena hladilna komora

Javno podjetje EKO-PARK d.o.o. Lendava je lansko leto pridobilo dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti prevoza in priprave pokojnika ter priprave in izvedbe pogreba, ki je bilo izdano s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Občinski svet Občine Lendava je na minuli sedmi redni seji, v drugem branju, sprejel predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Lendava. Predlog odloka (pripravljen za prvo banje) je bil obravnavan na šesti seji Občinskega sveta Občine Lendava, dne 30.5.2019. Pripomb, mnenj ali predlogov občinskih svetnikov na prvem branju ni bilo, zatorej je besedilo Odloka za drugo branje identično tistemu iz prvega branja.

Občina mora zagotavljati pogoje za izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe. V ta namen se načrtuje ureditev prostora na novem pokopališču v Lendavi, kjer bo oprema za izvajanje te javne službe, to je locirana hladilna komora. V praksi to pomeni, da pokojnikov z območja občine Lendava več ne bo potrebno voziti v hladilno komoro v Splošni bolnišnici Murska Sobota, razen seveda v primeru sanitarne ali sodne obdukcije. Med drugim se bosta morali Občina Lendava in Občina Murska Sobota dogovoriti še, kako se bo postopalo s pokojniki iz območja občine Lendava, ki bodo preminili v omenjeni bolnišnici.

Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe, 24-urne dežurne pogrebne služb,e bo opremo za izvajanje te javne službe, to je hladilno komoro, nabavil v letu 2020. S transportno krsto izvajalec že razpolaga. Do takrat ima izvajalec hladilne prostore, potrebne za izvajanje te javne službe, kot smo že omenili, v najemu pri Splošni bolnišnici Murska Sobota v Rakičanu.