Sveže

Zvišanje enkratne pomoči ob rojstvu otroka na 1.000 evrov?

Kot kaže, Občina Lendava namerava dvigniti enkratno pomoč ob rojstvu otroka in sicer za kar 600 evrov, iz trenutnih 400 torej na tisočaka. To bo sicer že drugi dvig enkratne pomoči. Prvi se je zgodil sredi leta 2019 in sicer je bil na že omenjenih 400 evrov zvišan iz 160 evrov. Občina Lendava z novim dvigom želi mladim družinam veliko bolj kot prej priti naproti in jim omiliti prve stroške.
Občinski svet Občine Lendava je na svoji 5. korespondenčni seji v sredini leta 2016 sprejel pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Lendava. Takšnega pravilnika Občina Lendava do takrat ni imela sprejetega in je bila ena izmed zadnjih, če ne zadnja Občina pri nas, ki mladim družinam ob naraščaju ni podeljevala finančnih sredstev. Sejo je razpisal takratni župan občine Lendava, mag. Anton Balažek. Občinski svetniki so pravilnik takrat sprejeli, nespremenjen pa je ostal do sprejetja proračuna za leto 2019.

Občina Lendava je vse do takrat mladi družini za vsakega otroka izplačala 160 evrov finančne pomoči, po sprejetju proračuna za leto 2019, pa se je omenjena finančna podpora zvišala za 2,5-krat, torej na 400 evrov za vsakega novorojenčka. Takšen predlog je sicer naletel na odobravanje občinskih svetnikov na 5. dopisni seji občinskega sveta junija 2019.

Zaradi zagotavljanja čim bolj transparentnega in enostavnega postopka sta se Občina Lendava in Center za socialno delo Lendava že leta 2016 dogovorila o sodelovanju in sicer na način, da bo Center za socialno delo Lendava preko svojih postopkov, ki jih vodi na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v zadevah pomoči ob rojstvu otroka, ob privolitvi oseb Občini kvartalno posredoval seznam upravičencev.

Dvig na tisočaka?

V letu 2021 je bilo prejemnikov sredstev v Občini Lendava 81. Rodilo se je 43 deklet in 38 dečkov, skupni znesek izplačanih sredstev pa je v letu 2021 znašal 35.200,00 EUR. “Namen pomoči je omogočitev večje kakovosti življenja družini in povečanje socialne varnosti, saj s to finančno podporo družina lahko pokrije osnovne življenjske potrebe novorojenca v prvih dneh življenja. Za potrebe izvedbe postopka občina aktivno in dobro sodeluje s Centrom za socialno delo Pomurje – izpostava Lendava. Občina Lendava želi spodbujati in podpirati mlade družine na ta način tudi v prihodnje, zato v letu 2022 načrtuje dodatno povišanje sredstev in sicer na 1.000,00 EUR na novorojenca. Družinam želimo omogočiti čim bolj brezskrbno preživljanje prvih skupnih dni,” so sporočili iz Glavne ulice 20.

Občina pošlje čestitko, za tem sledi izplačilo

Občina upravičencu posreduje čestitko in obvestilo glede izplačila enkratne denarne pomoči po veljavnem pravilniku ter ga zaprosi, da v roku 5 dni posreduje številko bančnega računa kamor bo občina nakazala enkratno denarno pomoč. Občina bo po prejemu številke bančnega računa izdala ugotovitveno odločbo, s katero bo priznala pravico do izplačila enkratne denarne pomoči ter jo posredovala upravičencu. Denarno pomoč bo občina upravičencu izplača na njegov bančni račun po pravnomočnosti odločbe.

Zoper izdano odločbo je na podlagi določil Zakona o splošnem upravnem postopku dovoljena pritožba, vendar pa upravičenec lahko podpiše tudi izjavo, da se odpoveduje pravici do pritožbe in s tem omogoči takojšnjo pravnomočnost odločbe, s tem pa tudi izplačilo enkratne denarne pomoči v čim krajšem roku. V primeru, da pa upravičenec tudi v roku 15 dni po pozivu Občine za posredovanje številke bančnega računa le tega Občini ne posreduje, se šteje, da upravičenec enkratne denarne pomoči po tem pravilniku ne želi prejeti in Občina odločbe ne bo izdala.