Ostalo

Zipline Vinarium: Gradbeno dovoljenje pridobljeno, potrjeno pa je tudi sofinanciranje

Občina Lendava se je v mesecu decembru prijavila na razpis LAS, v sklopu katerega bo pristopila k vzpostavitvi atraktivnega projekta Zipline Vinarium, s katerim želi razširiti svojo turistično ponudbo, tokrat s ciljno skupino ljubiteljev adrenalina. Zadnji majski dan so iz Občine Lendava sporočili, da so na omenjenem razpisu bili uspešni in da je sofinanciranje potrjeno, a višina zneska še ni znana.
Občinski svet je na svoji 10. seji dne 18.12.2019 sprejel Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2020, katerega obvezna priloga je tudi priloga 3, Načrt razvojnih programov. Ker se je pri izvajanju oz. izvrševanju proračuna pokazala potreba po “sledenju” aktivnostim izvajanja programa Sklada za okrevanje, ki je namenjen oživljanju gospodarstva po svetovni pandemiji, je Občina Lendava predlagala vključitev treh novih projektov v Načrt razvojnih programov. Na 14. seji občinskega sveta Občine Lendava so prisotni svetniki za vključitev treh novih projektov, med katerimi je tudi zipline, prižgali zeleno luč, zeleno luč za sofinanciranje pa je prižgala tudi Lokalna akcijska skupina LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

“Lokacijo Vinarium Lendava Občina razvija z dodatno ponudbo v neposredni bližini, ki bo bolj pisana na kožo mlajši ciljni skupini, predvsem tistim, ki si želijo adrenalinskih doživetij, s čimer naj bi povečali zanimanje za razgledni stolp in širše območje Lendave. Občina je že pridobila gradbeno dovoljenje za nekaj več kot 500 metrov dolg zipline z dvema jeklenicama. Začetno točko predstavlja lesen štartni stolp, ki bo v neposredni bližini Piramide v Lendavskih goricah, končna točka pa bo v bližini razglednega stolpa. Ocenjena vrednost projekta Zipline Vinarium je okrog 260.000,00 evrov,” so sporočili iz Glavne ulice 20.

Občina uspešna tudi na razpisu Fundacije za šport

“Občina Lendava je bila uspešna na razpisu Fundacije za šport, ki sofinancira gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi. Za gradnjo igrišč za odbojko na mivki ob Dvojezični srednji šoli je Fundacija za šport Občini Lendava dodelila sofinancerska sredstva v skupni višini 55.000,00 evrov,” so sporočili iz Občine Lendava.