Ostalo

Otroci tudi letos na letovanje v Baško, število bo omejeno!

Zdravstveno letovanje otrok in šolarjev v Baški letos bo. Društvo prijateljev mladine Murska Sobota bo s pomočjo namenskih sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije organiziralo zdravstveno letovanje otrok v Otroškem počitniškem domu v Baški na otoku Krku za otroke iz Pomurja.
Pomoč ZZZS, v času ko je socialna stiska mnogih družin še vedno visoka, je trenutno potrebna bolj kot kadarkoli doslej. In zato bo ZZZS letos že tradicionalno sofinanciral zdravstveno letovanje otrok iz vse države, ki so po strokovnem mnenju zdravnikov šibkejšega zdravja. Organizatorji letovanj, predvsem gre za Društva prijateljev mladine (DPM), ki jih je skupaj 47, zavod pa jih je izbral z razpisom, bodo pri izbiri otrok za letovanje poleg mnenj zdravnikov upoštevali tudi socialni položaj njihovih družin. Skoraj desetina omenjenih otrok izvira iz pomurske regije, kjer je socialna stiska še bolj opazna kot po nekaterih drugih območjih po državi. Zato se zanimanje za zdravstveno letovanje otrok iz leta v leto povečuje. Nič manj povpraševanja ne bo niti letos, čeprav je epidemija Covid-19 močno vplivala na mnoge ljudi, še posebej na družinske proračune.

Po razpisu ZZZS se bodo letos zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev udeležili otroci, šolarji in mladostniki v starosti od 5 do 19 let, ki imajo v medicinski dokumentaciji pri izbranem zdravniku zapise o večkratni hospitalizaciji ali so bili pogosteje bolni, kar pomeni, da imajo v obdobju od 8. februarja 2020 do 29. januarja 2021 v medicinski dokumentaciji dva in več zapisov o bolezni ali hospitalizaciji. Tudi letos bodo v Baško odpotovali otroci iz območij Upravnih enot Lendava, Murska Sobota, Ljutomer in Gornja Radgona.

Termini:

  • Murska Sobota – I. izmena  1.7. – 11.7.2021
  • Murska Sobota – II. izmena 11.7. – 21.7.2021
  • Gornja Radgona 21.7. – 31.7.2021
  • Ljutomer 31.7. – 10.8.2021
  • Lendava  10.8. – 20.8.2021

Ekonomska cena zdravstvenega letovanja znaša: 385,00 eur, od tega ZZZS, OE Murska Sobota, otrokom z napotnico sofinancira letovanje v višini: 277,70 eur, prispevek staršev pa znaša 107,30 eur. Po naših neuradnih informacijah bo letos v Baški počitnikovalo vsaj 500 mladih Prekmurcev in Prlekov.

Otroški počitniški dom Murska Sobota v Baški z zamenjano streho in strešno konstrukcijo

Lastnica Otroškega počitniškega doma Murska Sobota oz. Dječjega odmarališta Murska Sobota v Baški na otoku Krku je lastnica MO Murska Sobota. Lanskega novembra se je zaključila menjava strehe na omenjenem počitniškem domu, o čemer smo sicer že poročali. Leta 2012 je Baško in okolico prizadelo močno neurje z orkansko burjo, ki je zelo poškodovalo streho počitniškega doma. Ob takratni sanaciji je bilo ugotovljeno, da je takrat več kot 30 let stara salonitna streha v zelo slabem stanju, zato je bilo priporočeno, da se izvede celotna sanacija strehe, salonitne plošče pa se zamenjajo z ekološko neoporečno in predpisano opečno kritino. Obnova strehe je bila izvedena v skladu z navodili Uprave za zaščito kulturne dediščine na Reki, saj se dom nahaja v starem mestnem jedru, ki je pod spomeniškim varstvom.

Počitniški dom je bil zgrajen leta 1905, najprej kot hotel Grandić, pozneje, med drugo svetovno vojno pa je bil porušen in leta 1954 odkupljen kot ruševina s strani občinskega ljudskega odbora Murska Sobota. Obnovljen je bil leta 1958, ko so ga začeli uporabljati za namen zdravstvenega letovišča. Od leta 2003 ga upravlja javni zavod Otroški počitniški dom Murska Sobota, ustanovljen s strani Mestne občine Murska Sobota. Društvo prijateljev mladine Murska Sobota v njem v poletnih mesecih organizira zdravstvene in druge oblike letovanja otrok iz celotnega Pomurja.