Sveže

Zavod RS za blagovne rezerve bo pričel z obnovo industrijskega tira, želja je gradnja železniške povezave Lendava – Beltinci

Območje občine Lendava je že od nekdaj bilo razpoznavno po industriji, gospodarstvu ter kmetijstvu. Po odseku med Čakovcem in Lendavo se je ves čas odvijal tovorni promet, predvsem za potrebe lendavske naftne industrije. Potrebno je poudariti, da se v Lendavi, v industrijski coni, nahajajo tudi državne blagovne rezerve, ki bodo sedaj pričele z obnovo industrijskega tira na območju kompleksa nekdanje Nafte Lendava. Tudi Zavod RS za blagovne rezerve si želi železniške povezave Lendava – Beltinci.
Železniška proga Lendava – Lendava d.m. je ena izmed železniških prog, ki sestavljajo železniško omrežje v Sloveniji, pa čeprav ta z železniškim omrežjem nima neposredne železniške povezave v Sloveniji. Začetna železniška postaja je Lendava, medtem, ko je končna železniški mejni prehod Petišovci. Lendava je s preostalim slovenskim železniškim omrežjem povezana le prek ozemlja Hrvaške čez Čakovec in Središče ob Dravi. Tudi zaradi tega razloga se je pojavila zamisel o železniški povezavi Lendave z Mursko Soboto oz. z Beltinci na eni strani ter z madžarskim Rédicsem na drugi strani.

Zavod za blagovne rezerve in Petrol bosta v Lendavi, natančneje v nekdanjem kompleksu Nafte Lendava obnovila in posodobila rezervoarje, kjer je uskladiščenih okoli 150 milijonov litrov dizelskega goriva, kar je približno četrtina varnostnih zalog države, a slaba železniška povezanost Lendave s preostalo Slovenijo predstavlja veliko težavo pri skladiščenju rezerv in tudi za celotno pomursko gospodarstvo. “Prevoz po železniških tirih bi zmanjšal obremenitve okolja, saj bi bilo manj cestnega transporta, in povečal varnost prevozov, nekoliko pa bi se znižali tudi stroški prevoza,” so zapisali pri Zavodu RS za blagovne rezerve.

Proge na žalost še lep čas ne bo

“Slovenija v kratkoročnem obdobju nima predvidenih sredstev za gradnjo te proge, saj je v resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa do leta 2030 obravnavana kot projekt v okviru razvoja regionalnih prog,” so zapisali na na ministrstvu za infrastrukturo. Pri tem se sklicujejo na študijo o upravičenosti povezave Beltinci-Lendava-Redics. Slovensko-madžarska delovna skupina je že lanskega februarja obravnavala študijo o upravičenosti povezave Beltinci-Lendava-Rédics in ugotovila, da je izkazana interna stopnja donosnosti prenizka, zato je ekonomska upravičenost gradnje vprašljiva. So pa napovedali, da bodo omenjeno študijo znova proučili in začeli tudi pripravljati državni prostorski načrt za povezavo Beltinci-Lendava-Redics, na podlagi katerega bo možno traso umestiti v prostor, pa poročajo na STA.

“Preusmeritev prometa iz cest na železnico bo morala postati ena od prioritetnih nalog, v kolikor želimo slediti temeljnim načelom okoljske politike in ciljem Evropske komisije, da se do leta 2030 preusmeri 30 odstotkov cestnega blagovnega prometa na razdaljah več kot 300 km na železnico ali vodni promet,” so sporočili iz Občine Lendava.