Ostalo

Za projekt “Podjetno nad izzive v Pomurski razvojni regiji” 639.600 evrov

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt “Podjetno nad izzive v Pomurski razvojni regiji.” Kar 639.600 evrov bo prejel izvajalec, to je Razvojni center Murska Sobota.
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt “Podjetno nad izzive v Pomurski razvojni regiji.” Za projekt v vrednosti 852.800,00 bo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) prispeval 639.600,00 evrov. Gre za naslednjega v vrsti od osmih projektov, v okviru celovitega projekta “Podjetno nad izzive,” ki se bo izvajal na področju celotne Slovenije. Njegov namen je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo uresničiti podjetniško idejo.

Glavni cilj projekta Podjetno nad izzive PONI je ustanovitev novih podjetij, ki jih bodo preko podjetniškega usposabljanja odprle osebe s podjetniško idejo. Za spodbuditev podjetniške aktivnosti in uspešen razvoj poslovnih idej je namreč v prvi fazi potrebna vsebinska podpora, ki bo udeležencem na voljo s strani notranjih in zunanjih mentorjev, zunanjih strokovnjakov in podjetnikov.

Projekt zajema nudenje vsebinskih podpornih aktivnosti, s katerimi se skupinam udeležencev v obdobju štirih mesecev zagotovi zaposlitev in podporno podjetniško okolje, v katerem lahko uspešno razvijejo in uresničijo lastne poslovne ideje. Program usposabljanja udeležence pelje vse od razvoja poslovne ideje do izdelave poslovnega modela in poslovnega načrta ter jih celostno seznani z vsemi pomembnimi področji v podjetništvu. Dodatno jim projekt omogoča uporabo fizične infrastrukture po principu co-workinga.

Projekt bo izvajal Razvojni center Murska Sobota.