Ostalo

Vlada odprla nove proračunske postavke za omilitev posledic draginje, ki se tičejo osnovnošolcev, srednješolcev ter študentov

Na včerajšnjih sejah obeh vladnih odborov je Vlada Republike Slovenije med drugim odprla nove proračunske postavke za omilitev posledic draginje, ki se tičejo osnovnošolcev, srednješolcev ter študentov. Vlada bo tako odprla tri nove proračunske postavke, na katerih bo zagotovila finančna sredstva.
Z Zakonom o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju so bili sprejeti ukrepi za omilitev posledic in vpliva draginje, predvsem rasti cen prehrambnih izdelkov ter energentov za zagotovitev izboljšanja socialne varnosti ranljivih skupin. Zakon določa, da se cena malice za učence in dijake v šolskem letu 2022/2023 ne zviša in ostane na višini, določeni za šolsko leto 2021/2022, šolam pa se iz državnega proračuna zagotovijo dodatna sredstva za pripravo malice.

Poleg tega zakon določa, da dijaki in študenti v šolskem letu 2022/2023 plačujejo oskrbnino v dijaškem domu v višini izhodiščne cene, kot je veljala v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022. Če je dijaški dom v šolskem letu 2021/2022 določil nižjo dejansko ceno oskrbnine od izhodiščne cene, plačujeta dijak in študent v šolskem letu 2022/2023 oskrbnino v višini nižje dejanske cene. Za kritje razlike do dejanskih stroškov oskrbnin in za nemoteno izvajanje javne službe se dijaškim domovom v šolskem letu 2022/2023 iz državnega proračuna zagotovijo dodatna sredstva.

Glede bivanja študentov zakon določa, da se za študijsko leto 2022/2023 določi cena bivanja z dodeljeno subvencijo v javnih študentskih domovih, javnih dijaških domovih in zasebnih študentskih domovih v višini, kot je bila določena na dan 1. 6. 2022. Za kritje razlike do dejanskih stroškov bivanja in za nemoteno izvajanje javne službe se domovom v šolskem letu 2022/2023 iz državnega proračuna zagotovijo dodatna sredstva.

Finančne posledice zakona so ocenjene na dobre štiri milijone evrov v letu 2022 in dobrih štirinajst milijonov evrov v letu 2023.