Ostalo

Občina Lendava bo prejela listino “Občina po meri invalidov za leto 2022”

Na svoji zadnji seji je Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije na predlog projektnega sveta Zveze delovnih invalidov Slovenije za projekt Občina po meri invalidov, sprejel sklep, da se Občini Lendava podeli listina Občina po meri invalidov za leto 2022. Občina Lendava si za to listino prizadeva že več let.
Listina “Občina po meri invalidov” je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb vseh svojih občanov; načrtno razvija, vzpodbuja povezano delovanje različnih družbenih dejavnikov in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kvaliteti osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udejanjanje pravic človeka in državljana.

Na razpis za pridobitev listine Občina po meri invalidov za leto 2022 se je za Občino Lendava prijavilo Medobčinsko društvo invalidov Lendava in se uvrstilo med štiri slovenske občine, ki so se v letošnjem letu potegovale za pridobitev listine. Projektni svet Zveze delovnih invalidov Slovenije za projekt Občina po meri invalidov je obravnaval poročilo Občine o izvajanju akcijskega načrta v letu 2022 in opravil razpravo v zvezi z obiskoma občine. Na podlagi pregledane dokumentacije in opravljenih neposrednih razgovorov in ogledov ter razprave je projektni svet sprejel naslednje ugotovitve:

V občini

  • je projekt vzpodbudil odgovornost in povezanost aktivnosti vseh odgovornih nosilcev v lokalni skupnosti;
  • se je okrepila vloga in odgovornost župana, občinskega sveta in občinske uprave, tako da so uspeli akcijsko učinkovito povezati vse dejavnike na lokalnem nivoju;
  • so uspeli ustvariti sodelujoče delovanje celotne lokalne skupnosti, ki podpira aktivnosti za uresničevanje izenačenih možnosti invalidov kot enakopravnih občanov;
  • je projekt sprejet kot priložnost in možnost za novo kakovost življenja vseh občanov in ne le invalidov;
  • občina se odgovorno odziva in uresničuje interese in potrebe vseh invalidov, ob upoštevanju njihovih specifičnosti in značilnosti lokalne skupnosti.

Slavnostna podelitev listine bo v sklopu prireditev ob svetovnem dnevu invalidov na začetku meseca decembra 2022.

Na svetu živi milijarda ljudi z neko obliko invalidnosti, kar predstavlja 10 odstotkov svetovnega prebivalstva. Od tega si 50 odstotkov invalidnih oseb ne more privoščiti zdravstvenega varstva. V Sloveniji je 170.000 oseb z invalidnostjo, kar predstavlja 8,5 odstotka vse populacije. Vozniki motornih vozil pogosto zlorabljajo posebej označene parkirne prostore za invalide tako, da na teh prostorih parkirajo svoja vozila, ki niso označena s predpisanimi parkirnimi kartami. Na prisotnost tovrstne problematike oziroma množičnost teh kršitev pogosto opozarjajo tudi invalidi, invalidske organizacije in javnost. Tudi statistični podatki izkazujejo, da je tovrstna problematika še vedno prisotna.