Sveže

Vlada odgovorila Dejanu Židanu glede dvojezičnih napisov: Najprej zapis v slovenskem jeziku in šele nato v madžarskem oz. italijanskem

Pomurski poslanec mag. Dejan Židan (SD) je preko predsednika Državnega zbora Republike Slovenije v začetku februarja Vladi Republike Slovenije posredoval zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje glede pravilne uporabe slovenskega jezika na slovenskem ozemlju, kjer živijo pripadniki manjšine. Omenjeni takrat s prvim prejetim odgovorom ni bil zadovoljen, saj je bil po njegovem mnenju ta precej splošen.
Pomurski poslanec mag. Dejan Židan je v vprašanju navedel, da so ga občanke in občani Lendave opozorili na uporabo jezika na zunanjih tablah ter izrazili pričakovanja, da je prvi zapis v slovenskem jeziku in nato v jeziku manjšine ter ga informirali, da se tega vedno ne spoštuje. Pri Vladi RS so sprva menili, da se zapis “zunanje table” nanaša na prometno signalizacijo, ki vključuje tudi turistično in drugo obvestilno signalizacijo ob javnih cestah, a je mag. Židan v dopolnitvi opomnil, da se zapis “zunanje table” nanaša na vse zunanje oznake, ki služijo informiranju državljank in državljanov, poleg tega pa je ta bil, po njegovem, s precej splošnim odgovorom nezadovoljen.

Medije je mag. Židan včeraj obvestil, da je prejel odgovor na dopolnitev vprašanja s katerim je bil vidno zadovoljen: “Končno je Vlada zmogla jasno napisati stališče – sedaj pa je še čas, da se tako tudi kontrolira,” je zapisal. V odgovoru so namreč zavzeli stališče, da se strinjajo, da je pri zunanjih oznakah različnih namembnosti na slovenskem ozemlju potreben zapis v slovenskem jeziku in šele nato na področjih, kjer živi madžarska (ali italijanska) manjšina, v njunem jeziku, kar sicer veleva Zakon o javni rabi Slovenskega jezika. “O tem namreč prvi odstavek 1. člena Zakona o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 86/04 in 8/10), določa, da je slovenski jezik uradni jezik Republike Slovenije. V njem poteka govorno in pisno sporazumevanje na vseh področjih javnega življenja v Republiki Sloveniji, razen kadar je v skladu z Ustavo Republike Slovenije poleg slovenščine uradni jezik tudi italijanščina in madžarščina in kadar določbe mednarodnih pogodb, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, posebej dopuščajo tudi rabo drugih jezikov,” so sporočili.

Le 11 inšpekcijskih nadzorov, od katerih ni bil noben sproveden v Prekmurju

Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije (v nadaljnjem besedilu: IRSKM) je v zadnjih štirih letih v zvezi z jezikom v zapisih na zunanjih tablah oziroma v zvezi z oznakami na zunanjih površinah kot sum kršitve prvega odstavka 20. člena Zakona o javni rabi slovenščine (v nadaljevanju: ZJRS) izvedel zadevnih 11 postopkov zato, ker je bilo prejetih v tem obdobju toliko pobud za nadzor.

Vlada Republike Slovenije pojasnjuje, da je za področje nadzora ZJRS v okviru pristojnosti IRSKM zadolžen en inšpektor, ki samostojno pokriva nadzor še dveh drugih enakovrednih zakonskih predpisov, kar pomeni, da nadzor ZJRS v pristojnosti IRSKM na območju Republike Slovenije pokriva cca 1/3 inšpektorja. Od navedenih 11 nadzorov ni bil noben izveden na dvojezičnem območju v Prekmurju.