Ostalo

Vlada na včerajšnjem zasedanju sprejela letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji

Vlada je na včerajšnjem zasedanju sprejela osmo Letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019. Poročilo zajema obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2017, v katerem so bile izvedene aktivnosti iz vseh ukrepov, ki jih določa Zakon.
Iz Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije 2010-2019 je bilo v letu 2017 skupaj izplačanih 3.884.210,64 EUR v okviru različnih instrumentov.

Instrument 1 “Spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest,” v okviru katerega je bil objavljen osmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest. V letu 2017 je bilo izplačanih 2.709.466,84 EUR.

Instrument 2 “Spodbujanje razvoja človeških virov,” je bil v letu 2016, v mesecu novembru objavljen javni razpis za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na območju izvajanja zakona. V letu 2017 je bilo izplačanih 70.833,65 EUR. V letu 2017 so se nadaljevale aktivnosti namenjene mladim v Pomurju, ki jih izvaja Pomurski tehnološki park, kot edini subjekt inovativnega okolja iz Pomurja. V letu 2017 je bilo izplačanih 81.704,88 EUR.

V okviru tretjega instrumenta Programa “Socialno podjetništvo” javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurju s spremembo Programa Pomurje v letu 2017 ni bil predviden. Na podlagi v mesecu juniju 2016 objavljenega nacionalnega javnega razpisa za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018 se na območju zakona izvaja 16 operacij. V letu 2017 je bilo izplačanih 193.386,37 EUR sredstev.

V okviru Instrumenta 4 “Promocija regije” je aktivnosti v okviru Načrta promocije regije, da bi privabili domače in tuje investicije v letu 2017 izvajal Razvojni center Murska Sobota, ki predstavlja tudi osrednjo točko za usmerjanje in pomoč investitorjem pri realizaciji njihovih investicij. Za izvedbo aktivnosti za zagotovitev infrastrukturnih pogojev za uspešno srednje in dolgoročno promocijo regije za privabljanje tujih in domačih investicij: Vrata v Pomurje, je pristojna Mestna občina Murska Sobota, ki ji je v letu 2016 bil v upravljanje predan paviljon “EXPO Milano 2015” na podlagi podpisanega dogovora o prenosu upravljanja. V letu 2017 je bila izdelana projektna in investicijska dokumentacija, komunalna ter cestna infrastruktura do objekta oz. za potrebe objekta, izvedene arheološke raziskave in izkopavanja ter delno izvedena gradbena dela na objektu in delno na komunalni in cestni infrastrukturi. V letu 2017 je bilo v okviru instrumenta skupaj izplačanih 615.156,27 EUR.

Instrument 5 “Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v regiji,” aktivnosti je izvajal Razvojni center Murska Sobota, ki spremlja realizacijo in poroča o izvajanju programa. V letu 2017 so bila Razvojnemu centru Murska Sobota izplačana sredstva v skupni višini 72.049,00 EUR.